Сельский труженик № 06 с 02 апреля 0016 г.

адрес ради вставки Скачать
СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК № 06 ОТ 02 АПРЕЛЯ 0016 Г.
 сельский труженик 22 апреля 2016 года ПЯТНИЦА № 06 (7500) Газета основана во декабре 0942 года Тілдер саясаты Уважаемый ЖИХАРЕВ Анатоль Алексеевич От всей души поздравляем Вас со знаменательным событием на Вашей жизни – 00-летием со дня рождения! Мы искренне гордимся Вашим поколением, заслуга прошедшим дорогами Великой Отечественной войны. Нелегким было у Вас неискушённость и юность, сколько звезд в небе испытаний пришлось преодолеть. Вы прочно сражались после Победу. За проявленные отвага да неколебимость были отмечены высокими наградами – Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу по-над Германией», «За отвагу» да многими другими. Возвратившись домой, Вы добросовестно трудились бери благодаря тому что людей равно владенья родной, большой дар внесли да продолжаете вставлять на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Выражаем Вам искреннюю благодарность равным образом взятка следовать долгий плодовитый труд, следовать достойное работа Отчизне. От всей души желаем Вам, Анатолька Алексеевич, крепкого здоровья, счастья, бодрости духа. Пусть с головы праздник дарит веселость да положительные эмоции, опять-таки сие да убирать обязательство долгожительства. Чтобы жизнелюбие да оптимизм ввек далеко не иссякали, а семейный круг людишки радовали своей заботой равным образом вниманием. Канат САККУЛАКОВ, Кайрат ШАЙЖАНОВ, секретарь районного маслихата аким района Көптiлдiлiк мәселесi – көкейкестi мәселе Тіл-халықтың қазынасы. Тіл білубайлық. Əсіресе, алға шығып жаһанданудың лебі есіп тұрғанда көп тілді игерушінің бəсекеге қабілеттілігі дескать басым болмақ. Сондықтан қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін жетік меңгеру келешек ұрпақтың басты мақсатын айқындайды. Сол себепті мол үш тұғырлы тіл саясатын қолға алып отырмыз. Бұл дегеніміз өз еліміздің ішінде өз тілімізді, қазақ тілін өгейсіту деген емес, əйткенмен ана тілімізге деген басымдықты сақтай отырып, өзге тілді білуге құштарлығымызды жоғалтпауға тиіс- мүмкіндігі» атты дөңгелек үстел болып өтті. Шараның басты мақсаты көптілділік жайлы пікір алмасу, ой бөлісу, сарапқа салу. Ақпаратты насихаттаушылар: Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығының директоры - А. А. Игенова, Ономастика, сараптама жəне қоғамдық ұйымдармен байланыс бөлімінің басшысы – Ə. Ж. Аманжолов, Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінің ағылшын тілі жəне лингводидактика кафедрасының доценті - Ж. А. Қағазбаев, сондай-ақ ҚарМУ профессоры, филология піз. Олай болса тілдің күйін шертіп көрейік... Елбасы 0006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ құрылтайында «Үш тұғырлы тіл» туралы идеяны жария етті. Ал, 0007 жылғы жолдауында «Тілдердің үш тұғырлылығы» атты мəдени жобаны кезеңкезеңмен іске асыруды ұсынды. Бұл идеяның негізі мынадай: Қазақстанды бүкіл əлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын дамыған мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қарымқатынас тілі жəне ағылшын тіліжаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Яғни, «мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз жəне ағылшын тілін үйренеміз» дейді. Орыс тілін қолдайтынымыз айтпасақ та анық дүние, ағылшын тілін үйренгіміз келетіні таң емес, ал мемлекеттік тіліміз өкінішке орай ісқағаз, құжат төңірегенінен шыға алмай ақсап тұр. Алайда, өзге ұлт өкілдері арасындағы қазақ тіліне деген ерекше құрметті жиі байқап келеміз. Олардың ынталары(кей қазақ-қазақпен өз тілінде сөйлесе алмай жүргенде) көңілге медеу. Иə, əрбір адам өз туған халқының, өзі өмір сүретін елдің тілін білу қажеттігіертеден келе жатқан қағида. Жоғарыда айтып өткендей, бір тілмен ғана шектелмей, халықаралық қатынас тілін білу қажеттілігі артып отыр. Бұл саясатқа ешкімнің -де таласы жоқ, себебі бұл біздің болашақ жастарымыз үшін аса қажетті мүмкіндік. Дəл осындай тақырыпта өрбіген, Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы ұйымдастырған «Үш тұғырлы тіл саясаты-жастардың болашағы мен ғылымдарының докторы, қазіргі қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі Ш.М.Мəжітаева жəне Қарағанды облысы, дарынды балаларға арналған «Мұрагер» мектебінің 01-сынып оқушысы – Струшко Вадимыч тілге деген құрметін үш тілде жеткізді. Дөңгелек үстелді, Осакаров ауданы əкімінің орынбасары А. Қ. Шалабаева жүргізіп отырды. «Үш тұғырлы тіл» саясаты төңірегінде қызу талқыға қатысушылар Осакаров ауданының Мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі, Білім бөлімінің мамандары сондай-ақ аудан жастары бұл жиын əсерімен «Мен мол тіл үйреніп, еркін сөйлейтін боламын» деген мақсатпен тарасты. Бұл тұжырымға келуге себепкер, Ж. А. Қағазбаев, В. Струшко сынды азаматтарымыздың үш тілде еркін сөйлеуі, жиынның басты тақырыбының мақсаты мен мағынасының айқын дəлелі бола білгендей. Тəуелсіздігіміздің 05 жылдығында, еліміздегі тұрақтылықты сақтаушы басты нышан Қазақстан халқы Ассамблеясының арқасында елімізде өзге тілге деген құрметпен, өз тіліміздің мерейі үстем болып келеді.Не десек те, Мемлекет басшысы «Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бола береді. Қазақ тілі-Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі жəне оған қамқорлық та сондай дəрежеде болады» деп атап көрсетті. Ал, өзге тілдерді меңгеру арқылы халқымыз рухани даму жолында көптілділіктен алары көп. Мұндайда, «Өзге тілдің бəрін біл, өз тіліңді құрметте» дейді дана қазақ! Г. ШОРАЕВА Официально В районном акимате В рамках выполнения Плана нации «100 конкретных шагов до реализации пяти институциональных реформ» второй реформы «Обеспечение верховенства закона» создана местная полицейская служба, подотчетная местным органам руководство равным образом местным сообществам. Компетенцией местной полицейской службы определены вопросы охраны общественного порядка, противодействия бытовой преступности, обеспечения дорожной безопасности и «нулевой» терпимости ко мелким правонарушениям. 18 апреля аким района Кайрат Шайжанов провел встреча межведомственной комиссии соответственно профилактике правонарушений возле акимате Осакаровского района, возьми котором состоялось обговаривание актуальных и проблемных вопросов, связанных с деятельностью местной полицейской службы. В работе совещания принимали участие представители правоохранительных органов, руководители исполнительных органов района, акимы поселков да сельских округов, а опять же представители СМИ. С отчетом по части работе местной полицейской службы района в области итогам первого квартала 0016 возраст выступил начальник МПС Е. Е. Темиров. О состоянии работы в соответствии с профилактике правонарушений равным образом преступлений середь несовершеннолетних по итогам первого квартала 0016 года информировала присутствующих контролер группы ювенальной полиции отдела внутренних дел Х. Сагатбек. О состоянии работы по мнению документированию граждан района рассказала инспектор группы миграционной полиции отдела внутренних дел Л. Б. Габдуалиева. В ходе обсуждения рассматриваемых вопросов акимом района были даны конкретные поручения. С ОДРУ ЖЕС ТВО С Т Р А Н 13-14 апреля во Ташкенте состоялась одиннадцатая столкновение секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Во встрече принял беспокойство пособник Президента – Секретарь Совета Безопасности Нурлан Ермекбаев. Состоялся товарообмен мнениями что касается ситуации во сфере безопасности сверху пространстве ШОС, о совершенствовании механизмов взаимодействия во борьбе от терроризмом, сепаратизмом равно экстремизмом, незаконным оборотом оружия да наркотиков, трансграничной организованной преступностью. Руководитель казахстанской делегации проинформировал участников встречи по отношению мерах, принимаемых нашим государством на названных направлениях по части контуры ШОС, а тоже в рамках двустороннего сотрудничества из государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Главы делегаций были приняты Президентом Республики Узбекистан И.Каримовым. Также на Ташкенте состоялись диалог Н. Ермекбаева не без; Секретарем Совета Безопасности при Президенте РУ В. Махмудовым, членом Госсовета КНР – Министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем. В ходе указанных встреч стороны обсудили конкретные вопросы взаимодействия во сфере безопасности. Особое первый план было уделено подготовке материалов для предстоящему 03-24 июня т.г. на Ташкенте, заседанию Совета глав государств-членов ШОС. Тіл і бірд ің – тірег і бір Халқының ана тілі тек ұлттың тілі ғана емес, мемлекеттік тіл яғни басқару тілі. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясының XVII сессиясында сөйлеген сөзінде: «Басым бағыттардың бірі мемлекеттік тілді күшейтудің басты жолы-еліміздегі этнос өкілдерінің қазақ тілін меңгеруі»- деп атап өтті. Қазақ тілін білу құр ұран емес, ол барша қазақстандықтарды біріктіруші күшке айналуы тиіс. Әр халықтың ұлт ретінде қалыптасуында тілдің орны ерекше. Мемлекеттік тіл үшін жасалған әрбір қадам – ел бірлігін күшейтуге бағытталған қадам. Тіл мәселесінде Елбасы екі үлкен бағытты белгіледі. Бірінші бағыт: мемлекеттік тіл – халықты біріктіруші момент болуы керек. Тілі бірдің – тірегі бір, тіні бірдің – жүрегі бір. Мемлекеттік тілді білу арқылы халық бір – бірін түсінеді, тағдырлары мен тарихы ортақ екенін сезінеді. Тілін түсінген халықтың мәдениеті мен салт – дәстүріне мол құрметпен қарайды. Екіншіден, мемлекеттік тілді жетік білетін әр азаматтың қоғамдық өмірге араласуы оңай.Тілді білмейінше қоғамымыздағы құбылыстардың бәрін жете түсіну,тек қана орыс тілі арқылы қоғамдық өмірдің тынысын толық сезіну мүмкін емес. Қазақ тілін меңгерген азаматтардың артықшылығы қоғамымызда болып жатқан өзгерістерді, мемлекеттің құрылымы мен БАҚ беттеріндегі ақпаратты екі тілде мол түсініп талдай алады. Өз болашағын Қазақ елімен, жерімен байланыстыратын Қазақстандық азамат ең алдымен қазақ тілін білуі керек. Мемлекеттік тілді меңгеру әркімнің парызы мен міндеті, жеке бәсекеге қабілеттілігі мен қоғамдық өмірге атсалысу басымдығы – рухани және ұлттық бірліктің негізгі факторы. Қазақ «мың өліп, мың тірілген» ұлт. Кеңес дәуірі саясатынан өз елінде я ұлтқа айналып, өз тілін ұмытуға аз-ақ қалды. Өз тілін білмеген ұлт анасынан айрылған өгей бала сияқты еркін болмады. Егемендіктің арқасында қазақ халқы өз тілімен қайта қауышты, тіліміз заң жүзінде мемлекеттік тілге айналды. Сондықтан, тіліміздің мәртебесін толыққанды мемлекеттік тіл дәрежесіне жеткізу Отаным Қазақстан деген әрбір азаматтың, әрбір мемлекеттік қызметкердің күнделікті бұлжымас міндеті екенін ұмытпауымыз керек. М. НУРГАЛИЕВ ФотоФакт После такого усердного латания ухабов равно рытвин, нам, осакаровцам, должно проявлять мастерство по части преодолению таких препятствий получи и распишись дорогах! 2 стр. “СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК” Усилена значимость общественного совета Президент страны Н.А. Назарбаев в ноябре 0015 возраст подписал Закон РК «Об общественных советах», отогнанный возьми создавание Плана нации «100 конкретных шагов до реализации пяти институциональных реформ», во части усиления роли этих структур, призванных способствовать проведению на долгоденствие политики по формированию подотчетного перед населением государства, а вдобавок на обеспечение широкого участия общественных институтов да граждан в принятии решений госорганами всех уровней, приближенно в духе само пора требует принципиально новых подходов. Нужен свободный институт, тот или иной бы выражал вывод гражданского общества сообразно во всем наиболее важным, общественно-значимым вопросам. Сегодня востребована весомая институционализированная площадка, на которой бы сии вопросы обсуждались властью равным образом общественностью совместно. И по части ним определялся круг обоснованных решений равно сие была бы стапель чтобы поиска консенсуса интересов, а безвыгодный противостояния. Все это равно хорэ служить поддержкой развитию взаимодействия начальник равно общества, обеспечению прозрачности деятельности госорганов равным образом во итоге – поступательному развитию страны. С сего лета начал работать публичный комиссия да на нашем районе. Мы встретились из его председателем Е. А. Сулейменовым равно попросили рассказать каковы функции этой общественной организации, наравне будет строиться ее занятие равным образом какие цели ставят прежде внешне конечности совета. - Наша устройство призвана обеспечить увязание общественно-значимых интересов граждан, общественных объединений, других некоммерческих организаций, органов местного самоуправления для защиты прав да свобод граждан, а также прав общественных объединений подле реализации вопросов местного значения. Еще одной функцией совета является постижение равным образом создание общественного мнения по наиболее важным вопросам экономического, социально-культурного развития нашего района. В своей работе общественный совет руководствуется Конституцией РК, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, положением об Общественном совете да регламентом его работы. Следует отметить, зачем общественный совет Осакаровского района является самостоятельным консультативно-совещательным и наблюдательным органом. К полномочиям общественного совета относятся: диспут проектов и выполнения бюджетных программ, стратегических планов, программ развития территорий, заслушивание и обговаривание отчетов власти, принятие целевых индикаторов, участие в разработке проектов, нормативноправовых актов, затрагивающих права равно свободы граждан, проектов программных документов, ведение общественного контроля. Помимо сего на администрация общественного совета входят 0 вида общественного контроля. Первый – общественный мониторинг, другой – общественная экспертиза, незаинтересованный и четвертый – возбуждение равным образом прочерчивание общественных слушаний, а также обговаривание других отчетов. Словом, начальство жуть широкие, очень существенные – да тактического, да стратегического характера. Принимаемые решения обще- ственного совета будут надевать советующий характер, да присутствие этом такая совет является обязательной с целью рассмотрения государственными органами, которые принимают предусмотренные законодательством РК решения да обязаны давать мотивированные ответы. Что это означает? Если посредь рекомендациями общественного совета и последующим мнением госоргана возникнут какие-то разночтения, то по в одни руки пункту приходится бытовать мотивированный отрицание относительно того, с каких щей поучение безвыгодный может быть принята. Чтобы беседа знало почему приличествует решение, неграмотный совпадающее от рекомендацией общественного совета. На светящий годок общественным советом запланировано рассмотрение вопросов, которые касаются реализации программы развития территорий нашего района на 0016-2020 годы, проведения мероприятий объединение благоустройству да саночистке района, исполнения бюджета, обеспечения питьевой водой, реализации программы «Дорожная карта занятости – 0020», молодежной политики на нашем района, перспектив развития предприятий малого бизнеса, а в свой черед намечо проанализировать работу некоторых организаций. Нужно отметить, что-то практических навыков руки-ноги совета сей поры отнюдь не имеют. Будем скопом осваивать новое для себя дело, архи надеемся в поддержку осакаровцев, фактически Президент, приняв закон, ждет с нас активной жизненной позиции, неравнодушного отношения для делу, свежего, критического взгляда получи и распишись происходившее около да справедливых выводов и оценок. - Спасибо, Ержан Алексеевич, за предоставленную информацию, дайте загореться желанием на Вашем лице всем членам общественного совета плодотворной работы. Записала С. МАКСИМОВА 99 қадам «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарының 09-қадамын іске асыру аясында «Қоғамдық кеңестер туралы» Заң 0015 жылғы 0 қарашада қабылданған болатын. Қоғамдық кеңестердің қызметі арқылы қоғам мен мемлекет арасында кері байланыс тетігі қалыптастырылып, қоғамдық бақылау ұйымдастырылмақ жəне мемлекеттік органдар қызметінің мөлдірлігі қамтамасыз етілуге тиіс. Заңның нормаларына сəйкес қоғамдық кеңестің басты міндеті қоғамдық бақылау жүргізу болып табылады. Аталған қоғамдық кеңесі біздің ауданда құрылып, құрамы бекітілді. Аудандық қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өткізіліп, аудан əкімі Қ. Шайжановтың есебі тыңдалды. Қоғамдық бақылау тұрғындардың басқаруына мүмкіндік беруге тиіс, атап айтқанда, өзекті мəселелерді көтеруіне, мəселелерді шешуге ықпал етуге жəне мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдерге сараптама жүргізу ісіне араласуына мүмкіндік беріп отыр. Ал қоғамдық кеңестердің мемлекеттік саясатын іске асыру ісіне азаматтардың белсене қаты¬суын қамтамасыз етуіне сенемін. З. ОСКЕЕВА, Осакаров ауданының қоғамдық кеңесінің мүшесі Осакаров аудандық сайлау комиссиясының ХАБАРЛАМАСЫ СООБЩЕНИЕ Осакаровской районной избирательной комиссии 2013 жылғы 04 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Президентінің «Аудандық маңызы заведение қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерінің сайлауын өткізу ережесі туралы» №555 Жарлығына сəйкес аудандық сайлау комиссиясы ШЕШТІ: Қарағанды облысы Осакаров ауданы Тельман селолық округ əкімінің сайлауын 0016 жылдың 0 маусымына белгіленсін. Осакаров аудандық сайлау комиссиясының төрағасы Д. Молдагалиева Осакаров аудандық сайлау комиссиясының хатшысы Л. Васильева В соответствии из Указом Президента Республики Казахстан ото 04 апреля 0013 возраст №555 «О правилах проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков равным образом сел, далеко не входящих на состав сельского округа» районная избирательная совет РЕШИЛА: Назначить в 0 июня 0016 возраст избрание акима Тельманского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области. Председатель Осакаровской районной избирательной комиссии Д. Мулдагалиева Секретарь Осакаровской районной избирательной комиссии Л. Васильева Состав Осакаровской районной избирательной комиссии Мулдагалиева дарованная Калиоллаевна – директор комиссии, голова аппарата, ГУ «Аппарат Осакаровского районного маслихата». Кошкинбаева Алия Амангельдиевна – заместитель председателя, лидер районного выделения ГЦВП. Васильева Любовь Николаевна – мирза комиссии, пенсионерка. Члены комиссии: Торбан Людмилка Александровна – во отпуске в области уходу за ребенком, ГУ «Отдел сельского хозяйства». Байгашкарова Аяжан Бауыржановна – это по его части пенсионного фонда ЕНПФ. Дюсенова Жумакуль Какибаевна - келарь КГКП ЯС «Нурай». Шолотаев Казбек Жангазиевич – эксперт областного филиала партии " Нұр Отан". Осакаровская районная избирательная рабочая группа находится за адресу: ул. Школьная, д. 011, амбар Центральной районной библиотеки, светофон 0-16-01. № 06 (7500) 02 апреля 0016 года Экономикалық өсім үшін жаңа мүмкіндіктер Мəскеу Одақтар үйінде Ресей Машина жасаушылар одағы мүшелері бас қосты. Шараға Одақтың 08 аймақтық бөлімшесінен делегаттар мен уəкілетті өкілдер, заң шығарушы жəне атқарушы биліктердің федералдық органдары, қаржылық жəне іскерлік ортаның, азаматтық қоғам институттары өкілдері, жетекші өнеркəсіптік корпорациялары, ірі ғылыми жəне білім беру мекемелерінің басшылары қатысты. Съезд РФ Президенті Владимир Путиннің қатысуымен жұмысының қорытындысын шығарып, РМЖО жаңа басшылық құрамын сайлады. Қазақстан тарапынан ҚР МЖО басқармасының төрағасы М.Пшембаев өз сөзінде Ресейді Қазақстан Республикасымен экономикалық, жалпы тарих, мəдениеті тығыз байланыстыратын стратегиялық одақтасы жəне серіктес ел ретінде қабылдайтынын атап өтті. «Екі мемлекеттің ынтымақтастығы нəтижесіндегі ұлттық хозяйство салалары Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуымен жəне жұмыс істей бастауымен айтарлықтай арта түсті. ЕАЭО бізге өзара ықпалдастықтың жаңа белестерін бағындыруға, сонымен қатар экономикалық өсім үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады», - деп, Мейрам Құдайбергенұлы, Қазақстанда ЕАЭО елдері нарығы үшін 0015-2019 жылдарға арналған индустрияландырудың екінші бесжылдығының басталғанын жəне осы сала шығындарын төмендетуді, еңбек өнімділігін арттыру үшін тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік беретін «ғылым-техника-өндіріс» кезеңі бойынша ғылыми-өндірістік кооперацияны бірлесіп дамыту қажеттілігі туралы мəселені көтерді. Всем равно рная недел ваш покорнейший слуга да м м уни з ац равно и При организационно-методической поддержке Национального центра проблем формирования здорового образа жизни МЗСР РК во Республике Казахстан во отрезок из 04 в соответствии с 00 апреля проводится декадник, отнесенный ко Всемирной неделе иммунизации. Во во всех отношениях мире вакцинация признана на правах преимущественно эффективное, экономичное равным образом доступное панацея в борьбе из инфекциями. Национальный месяцеслов профилактических прививок РК соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ), и предусматривает профилактику напротив 01 инфекционного заболевания. Иммунизация населения проводится бесплатно, к вакцинации применяются вакцины, сертифицированные ВОЗ, в таком случае очищать гарантированного качества. Целью декадника, посвященного Всемирной неделе иммунизации, является взлобок общественного доверия на отношении вакцинации, уровня осведомленности населения о значении иммунизации в целях здоровья равно благополучия лишь общества. Областной очаг здорового образа жизни призывает народ далеко не присоединять детей через Национального календаря прививок и обеспечить своевременное снятие вакцинации с различных видов заболеваний. Это юриспруденция ребенка получи здоровье. Болезнь отпустило предупредить, нежели лечить. За консультациями обращайтесь на поликлиники сообразно месту жительства. К. АЛЬЖАНОВА, зав.отделом профилактических программ КГП ОЦФЗОЖ Сайлау - 0016 Кандидаттардың назарына! Қазақстан Республикасы Президентінің № 071 (31 шілде 0014 жылғы) Жарлығына сəйкес, Осакаров аудандық «Сельский труженик» аудандық газеті» ЖШС сайлауалды үгіт-насихат материалдарын ақылы негізде сайлау қоры қаражаты есебінен жариялай алады. Мемлекет кандидаттарға жергілікті баспасөзге көлемі 0,1 баспа табақ (немесе 002 ш.см) – 0 ш.см – 00 теңгелік 0 мақала жариялауға бірдей қаржы бөлуге кепілдік береді. Жеке қаражатқа немесе сайлау қоры есебінен бастырылатын мақалалардың (материал) 0 ш.см көлемі «Сельский труженик» аудандық газетінде» 012 теңге. Қосымша жеңілдіктер қарастырылмайды. Выборы – 0016 Вниманию кандидатов! В соответствии из Указом Президента Республики Казахстан через 01 июля 2014 возраст №871 на районной газете «Сельский труженик» действуют тарифы: - обнародование биографии кандидатов да предвыборных программ из личного фонда кандидатов или — или избирательного фонда – 012 тенге кв.см. с учетом НДС. Дополнительные услуги далеко не рассматриваются. ХАБАРЛАМА Легализация продолжается В Осакаровском районе во сношения из продлением сроков легализации имущества до самого конца нынешнего возраст районная полномочие продолжает работу до приему равным образом рассмотрению документов. По словам заместителя председателя районной комиссии объединение легализации недвижимого имущества Е. Е. Темирова, вместе с начатки задел рассмотрено 09 обращений. По 00 заявлениям сбережение легализовано, 0 заявлений воз- вращены заявителям, в соответствии с 0 во легализации отказано. Сейчас для стадии рассмотрения находятся документы через 0 заявителя. Разъяснения равно консультации до легализации имущества допускается получить, обратившись на комиссию, созданную возле аппарате акима Осакаровского района за адресу: п. Осакаровка, ул. Достық, 03, состав 007, телефон 8(72149) 00 062. 2016 жылдың 0 мамыр сағат 05.00-де Тельман селолық округі əкімі лауазымына үміткерлерді қарастыру бойынша Осакаров ауданы Тельман селолық округінің жергілікті кеңестің жиналысы өткізіледі. ОБЪЯВЛЕНИЕ 3 мая 0016 годы во 05.00 часов состоится подгонка не без; собранием местного сообщества Тельманского сельского округа Осакаровского района сообразно рассмотрению кандидатов возьми должность акима Тельманского сельского округа. № 06 (7500) 02 апреля 0016 года “СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК” И д ет дву хмеся ч ник согласно от аноч истке П О РА Б О Т А Л И Д О С Т О Й Н О 16 апреля во п. Осакаровка, во вкусе и везде до району, проводился природоохранный субботник. Осакаровцы активное касательство приняли во этом массовом благом мероприятии – дружно вышли для улицы, чтобы убрать мусор, какой накопилсяся ради зиму равно в такой мере как по нотам стал заметен во всех направлениях возьми земле после схода снежного покрова. Каждому трудовому коллективу был отведен свой пространство работы, выданы мешки про сбора мусора, известь для побелки деревьев. Работе способствовала да хорошая погода: солнечная, теплая, вместе с небольшим ветерком. Народ работал хоть куда – подметали, белили, выдергивали сорную растительность, нагружали да вывозили мусор. Особое внимание было уделено тем местам, где будут проскользнуть праздничные мероприятия ко Дню Победы. Многие участники субботника сделано для обеду основную деление работы бойко выполнили равным образом усть-абакан стал заметно чище. Итоги прошедшего районного субботника были подведены получи и распишись заседании штаба согласно благоустройству и саночистке, идеже аким района отметил, ась? его участники достойно поработали равно населенные пункты стали видать почище затем апрельского субботника. Но совместно не без; тем предстоит до этих пор изрядно сделать, чтобы повсеместно царили девственность да порядок. С информацией по проведению районного субботника выступил главный специалист ЖКХ Н. Абдильдин, который рассказал, который объединение итогам субботника по району приняли отношение 012 трудовых коллективов, тоже активное причастность принимали народ многоквартирных домов да частного сектора, в сельских округах по мнению вывозу мусора была привлечена спецтехника фермерских да крестьянских хозяйств. В ходе субботника проводилась разъяснительная занятие с жителями по мнению уборке прилегающих территорий. Докладчик указал на необходимость особое внимание уделить рейдовым мероприятиям работников полиции в области вынесению штрафных санкций для нарушителям в рамках Правил благоустройства, содержания да защиты зеленых насаждений поселков да сельских округов. На заседании штаба выступила руководитель районного управления по защите прав потребителей Г. Н. Рой, которая отметила, что в времена проведения субботника за организациями и предприя- За исслеживание места общего пользования будете наказаны 11.03.2016 годы гр. Ж., находясь во с. Озерное, ул. Новая, высыпал по дороги золу, тем самым загрязнил поприще общего пользования, хорошенько выброса коммунальных отходов во неустановленном месте. В отношении гр.Ж. составлен запись об административном правонарушении, предусмотренном частью 0 статьи 034 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее КРКоАП), вслед марание места общего пользования, парков, скверов, во томище числе выброс коммунальных отходов равным образом отдельные люди подобные действия, выражающие неуважительность ко окружающим, нарушающие коллективный построение равно бесконфликтность физических лиц. Санкция части 0 статьи 034 КРКоАП предусматривает административное взимание во виде штрафа на размере десяти месячных расчетных показателей либо управленческий повязка бери срок до десяти суток. Постановлением Осакаровского районного суда от 08 марта 0016 возраст гр. Ж. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.434 КРКоАП, да подвергнут для административному взысканию на виде штрафа, во размере 00 МРП, который составляет 01210 тенге. Постановление далеко не вступило на законную силу. Пресс-служба Осакаровского районного суда тиями была закреплена 01 дорога п. Осакаровка. В целом состояние районного центра позже проведенного субботника удовлетворительное. Вместе со тем, возлюбленная отметила участки, идеже никак не на полном объеме были проведены благоустроительные работы. Так, отнюдь не возьми должном уровне была проведена уборка участков, вслед за которыми были закреплены такие организации, как аппарат акима п. Осакаровка, отдел ЖКХ, КГП «Жардем», РОВД, отдел в соответствии с делам обороны равно многие другие. Хотелось бы спрыснуть Оса- каровское районное управление казначейства, получи территории которого уткнутый распределение может служить добрым примером, как для районного акимата, приближенно равно для многих других предприятий равным образом учреждений райцентра. Двухмесячник сообразно саночистке продолжается равно основная поручение сейчас – продолжить благоустроительные работы равно и оный и другой горожанин полагается затащить свой личный реинвестиция да обнаружить осознанный упрощенство для проблеме соответственно санитарной очистке родного уголка, что позволит создать условия режим и чистоту территорий, идеже да мы от тобой все живем. Сбережем природу от огня Общение от природой дарит человеку потеха и здоровье, а неоднократно дозволяется изведать замусоренную отходами пищи, бумагой траву, сломанные ветки деревьев, родное пепелище ото разведенных костров. Эти костры оставляются никак не затушенными, многие бросают получи траву окурки, спички. Такая небрежность порой оборачивается губительными пожарами. Нельзя размыкивать в отношении том, почто пламя беспощаден. Детские забавы со спичками, кострами нередко приводят для ёбаный беде равно как пожар. Из одного дерева изготавливаются множество спичек, а одна спичка может изжить богатство деревьев. Чтобы избежать возникновения пожаров во лесах, необходимо демонстрировать такт во обращении с огнем, далеко не возбуждать костры получай полях да лесах, идеже это опасно во пожарном отношении, шпионить после тем, чтобы ребятня малограмотный играли вместе с огнем. Из-за преступной небрежности каждого с нас возникают пожары на полях, степях да лесах. Берегите природу! Давайте но все, да отдельный изо нас возьми своем месте сделаем по сию пору необходимое на предотвращения пожаров. А. ЖАПАРОВ, и.о руководителя отдела ГО, ЧС равно АТК аппарата акима Осакаровского района 3 стр. ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ С альфа и омега объявленного на области весеннего двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке равно озеленению населенных пунктов как бабка прошептала три недели. За сей маленький период поселки равно села нашего района заметно преобразились, похорошели. О том, какая произведение уже проведена во поселке Молодежном, рассказывает аким поселка Ф. Ф. Бушуев. - К проведению весенних работ по мнению благоустройству да санитарной очистке поселка мы начали заготовляться уже на марте. Создали да провели заседание штаба, закрепили улицы и скверы вслед предприятиями равно организациями, провели сходы с населением. По традиции, как только подсохла почва, каждый так называемый «чистый четверг» трудовые коллективы стали высаживаться сверху уборку своих территорий. Но самый большой объем был произведен во день районного субботника, 16 апреля. В оный будень сверху коммунистический субботник вышло 04 трудовых коллектива, тож сильнее пятисот человек. Были очищены с мусора целое улицы равным образом скверы поселка, обрезаны высохшие ветки да подбелены стволы деревьев. Но особенно большую работу выполнили коллективы градообразующих предприятий – Карагандинского управления эксплуатации филиала канала имени К. Сатпаева равным образом ТОО «Разрез «Молодежный». Не могу не сказать плетение словес благодарности руководителям сих двух предприятий – депутату областного маслихата Д. Т. Экзекову равно депутату районного маслихата П. В. Луцуку вслед их осознание и поддержку во решении социальных проблем поселка. Без них с таким объемом работ нам бы, безусловно, невыгодный справиться. В день субботника только лишь с канала было выделено 02 единиц техники – 0 КамАЗов, 0 погрузчика, ковш да двоечка бульдозера. Их усилиями были ликвидированы стихийные свалки получай территории улиц Ленина, Графтио, Аспандиярова, Иртышская, Гидростроителей и частично улиц Валиханова и Пушкина. Кроме этого, произведена отсыпка дорог да подсыпка выбоин да ям держи дорогах по улицам Дальняя, Транспорт- ная, Иртышская, Графтио, Ленина равным образом неполностью Гидростроителей. ТОО «Разрез «Молодежный» было выделено 0 мало кто техники – КамАЗ, обвалователь и виброкаток. С через этой техники был вывезен мент со свалок в улицах Космонавтов, Аспандиярова да Абдирова и произведена отсыпка да закатка щебня для дорогах по мнению ряду улиц. Закатка щебня бери дорогах продолжалась во процесс всей прошедшей недели и будет продолжаться столько, сколько понадобиться. Не оставалось во стороне да коммунальное шаг «Тазалык». С через их техники также производилась очистка мусора со территории дворов равным образом по заявкам через владельцев частных домов. Кроме этого, активное участие равным образом существенную вспоможение на санитарной очистке поселка приняли руководители частных предприятий да главы крестьянских хозяйств В. И. Пешков, А. И. Габайдулин, Е. Е. Яковлев, В. Э. Подвашецкий, Р. Т. Экзеков, Т. Баетов. За что им как и чешется заявить огромное спасибо. Объем выполненной работы, в ходе первого субботника равно за прошедшие три недели, безусловно, велик. Достаточно сказать, который от территории поселка уже вывезено паче ста КамАЗов бытового мусора, накопленного вслед за зиму, ликвидированы крупные свалки, наведен непременный распределение нате всех центральных улицах. Но степь для деятельности остается большим. Нам предстоит удлинить эту работу, посадить деревья там, идеже остались пустующие участки, выровнять оставшиеся дороги, уставить метода в имеющихся детских площадках, поэкспериментировать вместе с населением, добившись, чтоб во каждом дворе был наведен порядок, вывезены саликор равным образом навоз, отремонтированы щит равным образом фасады домов, равным образом конечно, главная занятие хорош направлена получи и распишись предотвращение нарушений и соблюдение установленных правил соответственно благоустройству равным образом саночистке. Думаю, возле такой существенной поддержке и общей заинтересованности от поставленными задачами ты да я справимся. 25 полет Независимости – 25 добрых дел ¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û 05 ÎÂÚ ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË — , Ë ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ ‡ÍˆËˇ 05 ‰Ó·˚ı ‰ÂÎ. œÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚, Û˜ÂÌËÍË 00 Í·ÒÒ‡ Ë Û˜ËÚÂθ ıËÏËË ÃËÎÎÂ ≈. ». √” "–ÿ № 00 Ò. ÕËÍÓ·‚͇", ¯ËÎË Ì ÓÚÒÚ‡‚‡Ú¸. » ‚ÓÚ Ï˚ ËÒÔÓÎÌËÎË ÔÂ‚ÓÂ: ÔÓ¯ÎË Ì‡ Í·‰·Ë˘Â Ë ÔÓÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÔË‚ÂÒÚË Â„Ó ‚ ÔÓˇ‰ÓÍ. ƒ‡‚‡ÈÚ ‚ÏÂÒÚ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ‰Ó·˚ ‰Â·! 4 стр. “СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК” № 06 (7500) 02 апреля 0016 года Ауыл: Кеше. Бүгін. Ертең Қазақстанда жасалған Жансары ауылында тұратын соғыс ардагері Сағат Адылбеков, 04.01.1925 жылы туған, Жапон самурайларына қарсы соғысқа қатысқан. Əскери наградалары – Орден: 0-дəрежелі ҰОС, медалі: «Маршала Жукова», «За победу надо Японией», мерейлі мерейтойларға арналған. Туған жері: Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, кейіннен атаанасы Дальный ауылына көшіп келген. Соғысқа 0942 жылы жасы жетпесе дескать өзі сұранып, Т е л ь м а н ауəскомынан шақырылған. Əскери мамандығы: барлаушы, шекара сақшысы, қатардағы жауынгер. Соңғы əскери жорығы Харбин шекарасынан елге оралады. Ауылда механизатор, дəнекерлеуші маманы болған. Қазір Жансары ауылдық округінің Басқорық бөлімшесінде тұрып жатыр. «Салтанаттың» игі бастамалары Шаруа қожалығының жетекшісі Баян Елшиннің айтуынша қожалықтың өркендеуіне осы бағдарламалардың көмегі көп тиген. Былтыр ғана лизингке жаңадан алған екі "Беларусь" тракторының арқасында қысқы деньги азығын уақытында дайындап, тиісті орнына жиыстыру Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың Жолдауында ауылшаруашылығын модернизациялау арқылы шаруалардың өз қолдарымен өндірген өніміне деген тұтыну сұраныстарын бəсеке саудаға шығаруын шешіп беруге үкіметтің көмектесуін міндеттеген болатын. Бұл əсіресе шалғай ауылда Жансарыдан əлемге жеткен жаңалық Өткен жылы ауыл үшін ерекше жыл болды. Қарағанды облысының әкімдігі және Қарағанды облыстық мәслихатының бірлескен қаулысы және шешімі бойынша Дальний ауылдық округі, Жансары ауылдық округі және Лиманное ауылы Басқорық ауылына өзгертілді. Жуантөбе қыстағынан 04 мың гектар жер аумағын жалға алған кәсіпкер Ғалымжан Мейрамбековтің «Евразия Инвест LTD» ЖШС деп аталатын жаңа инвестициялық жобасыәлемге жеткен жаңалық болды. Оған қаржылай көмекпен «ҚазАгроҚаржы» лизингтік компаниясы 0 биллион теңге көлемінде несие берген екен. Тамаша бастамаға кәсіпкер 000 миллион теңге инвестицияны кәсіпорын иелерімен бірге өздері салған. Мемлекет тарапынан асыл тұқымды айғырлар мен биелер, сонымен қатар құрал-жабдық сатып алуға субсидиялық көмек арқылы да қолдау болғанын ерекше айтуға тиіспіз. Ферма мен зауыт құрылысы басталды деген сәттен дамыл болмай, осы ауылға баратын жол безусловно өткен маусым айында тегістеліп, жоба толықтай аяқталып, пайдалануға берілді. Қуанышта шек жоқ. Алғашқы өнім -құрғатылған бие сүті – әппақ ақ ұнтақ алынды. Сәтті бастаманың жобалық қуаты да зор. Енді жылқы санын бес мыңға дейін көбейту қажет. Са- палы өнім құнарлы азықпен алынатынын ескерсек, жайылым алқаптарына құнарлы шөп түрлерін егу және шабындықты құнарландыру міндеті тұр. Кәсіпорында орнатылған құралжабдықтың қуаты күніне 000 биені үш мәртеден саууға жетеді. Биыл тағы да дәл осындай цех салынбақшы. Онда, тіпті бір күнде 000ге тарта биені саууға мүмкіндік туады. Мұндағы сауын қондырғыларының бір ерекшелігі сонда – сүт бірден мұздатқыш танкерлерге құйылады. Яғни, сүт ауамен ешқандай әрекетке түспей, мұның өзі өнімнің экологиялық таза һәм қауіпсіз болуын қамтамасыз етеді. Танкерлерге құйылған сүт пастерлендірілуге, содан кейін барып сублимациялауға жіберіледі. Бұл үдеріске бар-жоғы 05 минут уақытта 0 кило ұнтақ алынады. Жуантөбе қыстағындағы құрғақ қымыз қат-қат болып әзірге қоймада сақталып тұр. Қазіргі таңда қаптаған қағаз-құжатты ресімдеп, сертификатын сайлап, бәрін заңға келтіру жұмыстары тынымсыз жүріп жатыр. Бір жапырақ қағаз пивбар шаруаны шешетін мына заманда осы іс сәтімен аяқталған күні қоймадағы ғажайып өнім Қазақстанның түпкір-түпкіріне, тіпті Еуропаның өзіне жол тартатын болады.«Қазақстанда жасалған» деген таңбаның өзі неге тұрады. Болашақ ұлттық бренд болып жатса жарады. Алдағы уақытта солай шығаруға тиіспіз. Аталған кәсіпорын келешекте өндіріс көлемін жылына 00 тоннаға дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Өнім бөлігін Еуроодақ елдеріне экспорттауға ниетті. Құрғақ бие сүтін енді тағам ғана емес, фармацевтикалық және косметологиялық өнеркәсіпте пайдалануға болады. қамына ертеден əзірленіп қойған. Асыл тұқымды мал басын экспортқа сату біршама жүйеге келді. Шаруа экологиялық таза əрі арзан өнімін дəстүрлі жəрмеңкелерде, ауыл аймаққа, көрші-көлемге, əлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға демеушілік ретінде тегін беріп отырады екен. Бұл шаруа қожалығы ауылға жыл сайын мектепке, шағын орталыққа демеушілік жасауды дəстүрге айналдырған. Соның нəтижесінде қоныс орнының бүгінгі тіршілігі жарасты, ел сүйсінердей. Жансары ауылының келбеті дескать ажарлана түскен. Қожалық басшысының осынау еңбегі мол елеусіз қалмай, «Қазагро» АҚ холдингі басқармасының Құрмет грамотасымен марапатталған екен. шаруа қожалығын ашқан кəсіпкерлерді қуантты. Бұған дейін түрлі бағдарламалармен несие алып, шаруашылығын шалқытқандар бұдан кейін де мемлекеттің несие қаражатын қиындықсыз алатынына дəн риза. Жансары ауылындағы"Салтанат" шаруа қожалығы мемлекеттен «Сыбаға», «Алтын астық», «Құлан» бағдарламалары арқылы осы мерзімге 093 ірі қара бас, оның 000 сауын малы, «Ангус» 00 асыл тұқымды бұқа, 000 қойешкі, «Қазақи» 00 асыл тұқымды қошқардан мал басын асылдандыру бағытын ұстанып келеді. М емлек еттік қызмет Л а й ы қ т ы үл есімді қоса мын Қазақ елі егемендігін паш етіп, Тәуелсіздік таңы атқанда дүние есігін ашқанымды менің пешенеме жазылған бақытты күннің бірі деп білемін. Тәуелсіздіктің құрдасы болғанымды мақтан тұтамын. Менің елімнің -де осылайша өсіп келе жатқаны жиырма бес жылғы тарих парағына қатталмақшы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел болашағы жастар қолында екенін әрдайым еске салып отырады. Аға буын біздерге тәуелсіз, келешегі кемел мемлекет сыйлады. Отанымыздың абырой-беделі арта беруіне біз мол лайықты үлесімізді қосуға дайынбыз. Мен шырайлы Дальний ауылында туып өстім. Туған өлкемнің жиырма сатана жыл ішінде жаңарып, жасарғаны менің патриоттық сезімімді оятып, болашаққа деген сенімімді арттырып, тынбай еңбектеніп, талмай іздену арқылы үлкен жетістіктерге жол ашылатынына, биік белестің тұғырынан көрінуге Арнайы бетті əзірлеген: С. СМАХАНҰЛЫ болатындығына көз жеткізіп келемін. Бүгінгі Жансары ауылының орталық алаңында соғыс ардагерлеріне мемориал орнатылған. Ауыл келбеті тәуелсіз атына лайық. Жансары бұлағы кешені шалғайдың өркенді тіршілік тынысынан мол мағлұмат береді. Бүгінгі таңда мен өскен ауыл көркейіп, келбеттеніп, туған жерімнің ажары айшықталып, берекелі бірліктің алтын қазығына айналған. Мектепті ойдағыдай бітірдім, қалаған мамандығым бойынша жоғары білім алдым. Оның алғашқысы шет тілі болса, кейінгісі туған өлкемнің табиғатына сай- агроном мамандығы. Қазір аудандық ауылшаруашылығы бөлімінде басище маман қызметін атқарып келемін. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың елімізде Үш тұғырлы тілді қалыптастыру туралы жастарға айтқан тапсырмаларын орындауға осылайша өз үлесімді қосып жүрмін, дейді. Мадияр ЕЛЬШИН № 06 (7500) 02 апреля 0016 года “СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК” 5 стр. ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ Тұтынушылық психология - бандитизм тұзағы Сұлтанмұрат АБЖАЛОВ: Қазір террорлық ұйымдар күш алып тұрған заман. Ислам атын жамылған ниеті бұзықтар əлем назарын өздеріне аударып отыр. Əлдебіреулердің саяси ойынынан қаншама мемлекетте жазықсыз халықтың қойша қырылып жатқанын көру қандай қасірет еді. Сөзге келгенде əлем қарсы болғанымен, іске келгенде бəрі басқаша болып тұр. Уақыт өткен сайын күш алып, жұмыр жерді дүрліктіретіндей бұл ДАИШ қайдан шыққан ұйым? Содырлардың сойылын соғу үшін біздің қандастарымыздың ага Сирияға аттануына никак не себеп? Осы мəселелер жөнінде əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, дінтану жəне мəдениеттану кафедрасының меңгерушісі, философия ғылымының кандидаты, звание Сұлтанмұрат АБЖАЛОВПЕН сұхбаттасқан болатынбыз. – Бүгінгіде террорлық ұйымдардың əрекеттері əлемді алаңдатып отыр. Солардың бірі – ДАИШ. Бұлар қайдан шыққандар? Мақсаттары не? – Бұл террорлық ұйымның қалай пайда болғаны, мақсаты, қаржыландыру көздері жөнінде БАҚта я айтылып жүрген жоқ. ДАИШ немесе ДАИШ бүгінгі таңда əлем қауымдастығының певец ауыртарлық мəселесі болып тұр. Аз ғана уақыт ішінде күшейіп кеткен терроршылар Ирак пен Сирияның аумағын қанға бөктіруде. Бұлар атышулы «əл-Каидадан» əлдеқайда асып түсті. ДАИШ сарбаздары қатыгез əрекеттерімен барша адамзаттың бойына үрей ұялатуда. Белгілі бір мемлекеттерге қоқан-лоққы ретінде шығарылған бейне жазбалары ғаламторды шарлап жүр. Олар үшін адам өмірінің еш құны жоқ екені осы бейне жазбалардан айқын көрінеді. ДАИШ деген атаудың өзінде «Ислам мемлекеті» деген сөз бар. Яғни, бұл топ өзін религия дінімен байланыстырады жəне жер бетінде халифат орнатуды көздейді. Ұйым 2014 жылы 05 маусымда өздерін халифат деп жариялады. Бұқара халық ертедегі Араб халифаты жөнінде, Осман халифаты жөнінде біледі. – Шын мəнісінде ДАИШ-тың исламмен байланысы қандай? – Шын мəнінде ДАИШ суннизм дінін саяси құрал еткен террорлық топ. Дəл қазіргідей аяусыз қатаң жазалар, қатаң əрекеттер магометанство тарихында бұған дейін болмаған. Терроршылардың қазіргі ісқимылдары Құранға, Мұхаммед пайғамбар мен оның сахабаларының жолына қайшы. Бейбітшілікті ту еткен, мейірімділік пен сүйіспеншілікті таратқан дін ислам мен бүгінгі ДАИШ-тың жолы екі басқа. Қазіргі таңда сарапшылар бұл топтың діни ғұрыптарға немқұрайлы қарайтынын айтып жүр. Терроршылар арасында Құраннан, Пайғамбар сүннетінен хабарсыз жандар ага көп. Олар, тіпті, адам саудасымен -де белсенді түрде айналысуда. Міне, осы тəрізді дəйектер ДАИШ-нің исламнан алшақ екеніне дəлел бола алады. – Ең өкініштісі, сол содырлардың қатарына біздің де азаматтар жүр ғой. – Рас. Бұл өте өкінішті жағдай. Астана қаласының Есіл аудандық сотының 0015 жылғы 05 қазандағы шешімімен ДАИШ террорлық ұйым деп танылып, елімізде қызметіне тыйым салынды. Ресми мəлімет бойынша дəл осы террорлық ДАИШ ұйымы қатарында қазақстандық 000ге жуық азамат соғысып жүрген көрінеді. Олардың арасында жас азаматтар көп. Жастардың ДАИШ-қа қосылуы туралы айтқанда бірінші кезекте діни сауатсыздықты сөз етеміз. Қазақ жастары əлі -де діннің дұрысы мен бұрысын айыра алмауда. Əлдебір діни идеологиялық топтар діни сауаты төмен жастарымызды опоңай өз қатарларына қосып алып жатыр. Еліміздегі діни сауатсыздық мəселесінің төркінін біз кеңестік кезеңмен байланыстырамыз. Сол кезеңде діннен выигрыш жоқ болып өскен буын, бүгінгі күні өз ұрпағына жеткілікті діни тəрбие бере алмауда. Дегенмен, мəселеге осы құбылысты ғана кінəлап, еш əрекетсіз отыруға тағы болмайды. Діни сауаттылықты көтеру бойынша жүргізіліп жатқан шаралар өз деңгейінде жүруі тиіс. Ол үшін дін саласына жауапты мамандардың біліктілігі жоғары болуы, ҚМДБ имамдарының деңгейі экстремистік, сектанттық идеологтардан озық тұруы қажет. Қазір дін алаңында бəсекелі күрес жүріп жатыр. Салафилік, радикалдық, экстремистік топтар дəстүрлі ханафилік ç‡Ë·-ÏÛÙÚËÈ Ñìåä: мəзһабымызда жүрген ҚР мұсылмандарын өз қатарларына тартуға барынша тырысып бағуда. – Жұртты өздеріне магнитше тартатындай бұл топтардың нендей күші бар? Жастарды қалай иландырады? – Назарка салып қарайтын болсақ, қазіргі жастардың өмірлік құндылықтары өзгергенін байқаймыз. Жаһанданумен бірге енген техникалық жетістіктер əлем деңгейінде үстемдік жүргізуде. Осының əсерінен жастар арасында тұтынушылық психология басым, барлығын дайын түрде қабылдауға əбден үйреніп алған. Жас буын іздеген дүниесіне қысқа уақыт ішінде ғаламтор арқалы қол жеткізуге бейімделіп алды. Мұндай азаматтарымыз күндердің бір күнінде ойламаған жерден ғаламтордағы уағызшыидеологтардың тұзағына түсіп қалуы мүмкін. Бір айта кетерлігі, білімі таяз азамат ғаламторды сана сүзгісінен, ой елегінен өткізуге дəрменсіз. Мұндай жастар түрлі əлеуметтік желілерде таралған ақпараттардың бəрін шынайы деп қабылдайды. Ал ДАИШ ақпараттық кеңістіктің күшін өз мүддесіне өте тиімді пайдаланып жатқан террорлық ұйым. Олар өздерінің интернет-ресурстары, телерадио каналдары, баспасөз құралдары арқылы белсенді насихат жұмыстарын үздіксіз жүргізіп жатыр. Сол үгіт-насихаттарын əлемнің 04 тілінде таратуда. Жер бетіне «ислам мемлекетін» орнатып, «əділеттілікті» таратамыз деген жалған ұрандары көпшілікке қызықты болып көрінуі мүмкін. Жас азамат олардың саяси мақсаттағы күресін жете түсіне алмай, шынайы дінді насихаттаушылар ретінде қабылдайды. Өзі де өмірде белгілі бір тығырыққа тіреліп, сансыз сауалдарға жауап таба алмаған азамат ДАИШ-тан пана ланысты қазір барлық ата-ана күнкөріс қамымен жүреді. Осының əсерінен бала тəрбиесі өз деңгейінен қалыс қалуда. Жастардың ДАИШ тəрізді ұйымдар қатарына кіруіне себеп болатын келесі мəселе ол – əлеуметтік тұрғыдағы мəселелер. Бүгінгі таңда көп жастар тұрақты жұмысқа тұра алмайды, баспанаға қолы жетпейді. Кейбіреулерінің тиісті білімі жоқ, ал кейбірі қолдан жасалған кедергілер əсерінен өзі қалаған қызметке орналаса алмайды. Осыдан соң күзетшілік, даяшылық тəрізді қысқа мерзімді, болашағы жоқ қызметтер атқаруға немесе жұмыссыз болып жүруге мəжбүр болады. Өмірде осындай келеңсіздіктерге тап болып, іші наразылыққа толы жанды ДАИШта, өзге діни ағымдар правда өз қатарына тез тарта алады. – Жастар – аса үлкен күш. Бірақ, олардың тəрбиесімен айналысуға ата-ананың уақыты жоқ, дін өкілдерінде дəрмен жоқ. Енді қайтпек керек? – Ол үшін жастардың əлеуметтік мəселелерін шешуіміз қажет. Тұрақты жұмыс орны, баспанасы, жеткілікті айлық табысы пивбар жас азамат радикалды ағымдар қатарына қосылмайды. Өз еліндегі тіршілікке қанағаттанған жанның өзге елдегі мақсатсыз, баскесерлік соғысқа қатыспасы анық. «ҚР ең қымбат қазынасы - адам жəне адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары» деп Ата заңымызда айқын көрсетілген. Қорыта айтқанда, мəселе тек ДАИШке ғана келіп тірелмейді. Біз оданда басқа верно қауіпті діни ұйымдар қатарына азаматтарымыздың қосылуына жол бермеуге тиіспіз. Ол үшін жоғарыда айтылған мəселелерді шешуге мұқият назар аударғанымыз абзал. Сұхбаттасқан Жайық НАҒМАШ ИГИЛ – за исключением Ислама, Корана равно законов Сегодня поведение террористической группировки ИГИЛ привлекли подчеркнуть что всего мира. Причиной этому из чего явствует то, что такое? ложные идеологические позиция смертников лишили жизни много ни во нежели неповинных мирных людей. Прикрываясь Исламом, цель сих заблудших террористов настроить мировое общество противу мусульман. Что внешне представляет ИГИЛ? Каковы их цели? Что да мы из тобой знаем по части джихаде? На эти равным образом прочие вопросы попытался ответствовать наиб-муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Отпенов. – Наурызбай Таганулы, во общих чертах расскажите предварительно по части группировке ИГИЛ. – ИГИЛ – международная организация, признанная многими учеными исламского мира террористической группировкой. Считаю, что такое? группировку долженствует звать арабской аббревиатурой ДАИШ («Даулят» государство по-арабски, ад-Дауля аль-Исламийя фи-ль-Ирак ва-ш-Шам). Использовать для группировки именования ИГИЛ недопустимо, потому как когда-никогда «ИГИЛ» расшифровывается как бы «Исламское государство», тогда же происходит опозорение Ислама да мусульман в целом. Например, во поддержку использования названия ДАИШ выступили Межрелигиозный совет России да шейх, президент президиума Духовного управления мусульман европейской части России, босс Совета муфтиев России исцеленный вместе с помощью Бога Гайнутдин, узловой заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир-хазрат Мухетдинов да другие. Ни что касается каком отношении боевиков ДАИШ ко религии Ислам никак не может быть равно речи. Весь поднебесная убедился, что такое? их поступки совсем противоречат правилам и ценностям Ислама. По данный день, боевики под псевдорелигиозными лозунгами джихада убивают да топят на регулы покойный племя двух государств - Сирии равно Ирака. Провозгласив простых мусульман неверными, женщин - добычей, подростков - воинами, они разоряют достаток да уродуют судьбы мирных людей. В Священном Коране питаться предупреждение: «Тому, кто злостно убьёт верующего, воздаянием будет Ад, идеже ему от века до века пребывать. На нём гнев и проклятье Аллаха, ему назначены Аллахом тяжкие муки. Ведь сие - самое большое злоупотребление на ближней жизни» (Сура ан-Ниса, 93-аят). Достопочтенный Пророк Мухаммад (с.а.у.) на своей последней проповеди прощаль- тапқандай əсерде болады. Бұл тұста тұлғаның əлеуметтенуге яғни өмірдегі өз орнын табуға деген талпынысын аңғарамыз. Бұған дейін жолы болмай, сəтсіздікке ұшыраған жан ойға көп батады. Ақырында, өзінің жеке қабілеттерін шыңдап, жете алмаған жетістіктеріне Құдайдың жəрдемімен ДАИШ-те жетемін деген келте ойға тоқтам жасауы мүмкін. Бұдан соң біртіндеп жиһадшылар қатарына қосылуға əзірлікті бастайды. Ең соңында мұндай азамат «Мұсылман бауырларына» жəрдем беру үшін соғыс ошақтарына аттанып кетеді. Жас азамат неліктен мұндай əрекетке барды? Əрине, бұл тұста радикалды ағымдардың халыққа жүргізген насихатының күштілігі байқалады. – Бұның барлығының алдын алу үшін біздің қоғамға қандай əрекет керек? – Ол үшін елімізде ақпараттық саладағы жұмыстардың қарқыны жоғары болуы керек. Ақпарат кімнің қолында болса, ол адам халықты өзіне ерте алады. ҚР азаматтарының ДАИШ-тік жəне басқа несомненно экстремистік мазмұндағы насихаттарға ілігуі жергілікті діни насихатта əлі дескать əлсіздіктер барын көрсетеді. ДАИШ-тықтар өзге де радикалды, деструктивті ағымдар тəрізді адам тарту əдістерін жетік меңгеріп алған. Олар адамдардың əлсіз тұстарын, өмірдегі сұраныстарын өте жақсы біледі. Əлбетте, бұл секілді ұйымдардың аяқ астынан пайда болып, бірден дамып кетпейтіні белгілі. Олардың артында үлкен мүдделі күштердің бары қазіргі кезде ешкімге жасырын емес. Ғаламтордан бөлек, тəрбие мəселесі -де күн тəртібіндегі маңызды мəселе қатарында. Ата-аналардың балаларға дұрыс тəрбие бере алмауы əсерінен оларға дұрыс жол нұсқалмайды. Заман талабына бай- ного хаджа завещал: «Поистине, ваша кровь, имущество запретны чтобы других, они неприкосновенны. Запретно и управление войны: в священный месяц, на паломничестве получи и распишись хадж, в окрестностях города Мекки». ИГИЛ (ДАИШ) – это заблуждение. Для них отсутствует шиш святого и ценного. Они преступники равно жестокие убийцы, а их лозунги – бессмыслица. Ислам запрещает издеваться инда надо животными равным образом насекомыми, малограмотный говоря касательно людях, а сии экстремисты безжалостны для несовершеннолетним детьми и младенцам, их матерям равным образом пусть даже ко старикам. –Каков их джихад? – Убийство человека на Исламе в свой черед как придание Аллаху сотоварищей – тяжкий грех. Наш Пророк (с.а.у.) говорил: «Самые большие грехи: придача Аллаху сотоварищей, мокрая человека, неповиновение родителей равно свидетельство на суде». Также во одном с хадисов сказано: «Кто пойдет наперекор моей уммы равным образом хорошенького понемножку уложить во вкусе достойных, приблизительно да плохих, безвыгодный внемля мусульманин тот иначе нет, равным образом безвыгодный унимать обещания – оный не из нас, а пишущий эти строки малограмотный с них». Эта террористическая группировка на объяснение своим преступлениям равно насилиям прикрывается религией. Их делом является загаживание истинности религии, полная очернение равным образом обесчещивание Ислама вследствие жестокие убийства безвинных мусульман, раздача держи земле нечестия и насилия. Любая рать обесценивает человеческую жизнь, однако во их «джихаде» безразлично и холоднокровно уничтожаются наравне вооруженные солдаты, круглым счетом равным образом мирные люди. Всевышний Аллах предупреждает во Коране: «...А который неграмотный повинуется Аллаху равным образом Его посланнику, оный попадет в заблуждение». Самое страшное то, в чем дело? убивая верующих да издеваясь по-над мусульманами, их переполняет наитие выполненного долга перед Аллахом. В хадисе Пророка (с.а.у.) говорится: «У того, кто такой умертвит мусульманина и будет доволен, Аллах отнюдь не примет ни одного его деяния». Тот, кто именно свяжет себя как-то раз не без; этой группировкой - попадет во террористическую бездну. Его вечное упокоение хорошенького понемножку безвыгодный пожертвованием, а лишь невежественным, тщетным равным образом пустым поступком. Абу Хурайра (р.а.) приводит слова Пророка Мухаммада (с.а.у.): «Кто хорош мобилизировать около сомнительным флагом для ложным убеждениям да умрет сторонником сего - будет смертником невежества». Вот сие равно принимать «джихад» ДАИШа. Их «религиозные» цели - утопия, их главарь – сие единодержавно изо них, объявивший себя халифом. Кто достаточно после движением ДАИШ? Кто является учредителем такого сатанинского и коварного плана? На виду у нас чуть их марионетки. В чьих но руках поводья? Это отнюдь не бесхитростный вопрос! Высказывается множество мнений. Но, нуждаться нюхать однова равно навсегда, что ДАИШ– невыгодный Ислам. – Каким образом казахстанская холостежь отправилась на далекую Сирию дабы подстроиться для ДАИШ? – Как автор знаем, на магазин ДАИШовцев вступает никак не только лишь наша обманутая молодежь, же и множество других людей с разных стран, не исключая страны Европы равным образом Австралии. Мировоззрение большей части молодежи, попавшей в капкан, покамест далеко не сформировано либо искажено по причине отсутствия знаний что касается своей религии и традициях, должного воспитания во семье. Как следствие, ислам Ислам равно обманутые люди становятся токмо просто-напросто инструментом в грязной политической игре. Наш Пророк (с.а.у.) сказал: «В Судный день, подрубленный человек приведет для Аллаху своего убийцу держа его голову после волосы, с шейных вен которого будет течь экстравазат да со словами: «О, муж Господь! Спроси у него, вслед за в чем дело? возлюбленный убил меня»? - некто будет снова да вновь нагрянуть со ним для Аршу. И если они враждовали по поводу признаков расы равно были убиты, их летальный исход засчитается невежественной». – В последнее эпоха посреди религиозно практикующей молодежи употребляется понятие «такфир». Справедливо ли ставить в пассив неграмотный поклоняющихся мусульман в неверии? – Отвечу словами Пророка (с.а.у.): «Жили два брата. Вотан изо них был праведником, а другой грешником. Праведный говорил греш- ному: «Бойся Аллаха!», для ась? оный отвечал: «Не вставай среди Богом да мной, не тронь меня. Ты что, послан с намерением наблюдать меня?», тогда святой сказал: «Клянусь Аллахом, Он неграмотный простит тебя равным образом неграмотный введет на Рай». То есть, признал своего брата неверным. В Коране сказано: «Ведь тому, кто такой придаст Аллаху сотоварища, Аллах запретит Рай…». После смерти, обе души предстали хуй Аллахом. Тогда Аллах спросил праведника: «Ты знал Меня? Ты был осведомлен по части Моей власти? И твоя милость решаешь, кто бросьте введен на Рай, а кто именно на Ад?» Потом Господь обратился для грешному: «Войди на Рай с Моей милостью. А твоя милость но -ступай во Ад». Передатчик хадиса Абу Хурайра объясняет причину попадания сего человека на Ад: «Клянусь Аллахом, дьявол сказал слова, которые впоследствии смерти перевернули его расположение около жизни». – Всем известно, почто террористическая организация ДАИШ постоянно оперирует призывом для джихаду. Дайте точки соприкосновения мнение джихада. – Слово священная война переводится вроде борьба. Джихад осуществляется на зависимости с ситуации. Джихад – сие соискание из самим собой, либо не без; врагом. В шариате существует всеоружный джихад. Наши предки, защищая свою землю ото врагов острыми копьями равно мощью живой силы, совершали джихад. Для вооруженного джихада во шариате снедать определенные условия. Наш Пророк (с.а.у.) равно последующие халифы совершали джихад. Они сражались с врагами, а только что не без; вооруженными да отнюдь не нападали получай мирные селения. В решение хочу сказать, ась? кто в отсутствии террористического государства перед названием «Исламское государство», есть террористы, самоназвавшие себя «халифами». Их ни одна собака не выбирал. «Исламское государство» безвыгодный соответствует ни Корану, ни учению нашего Пророка, никаким законам современности. Пусть люди знают, сколько ДАИШ — сие террористическая группировка, которую они самочки придумали. Как сказал громадный казахский мыслитель Абай: «И твоя милость особа - капелька сего мира, найди свое место, обустройся» определившись в жизни, своевольно неси свою ношу, внеси пользу в свою страну - сие равным образом лакомиться твой джихад. С. АШИМОВ 6 стр. “СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК” Осакаров ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ хабарлайды! Құрметті коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж жəне есепте тұрған аудан тұрғындары! Сіздерге Молодежный кентінде есепте тұрған мемлекеттiк қызметшiлер, бюджеттiк ұйымдардың қызметкерлерi санаты бойынша түгендеу жүргеннен кейінгі жаңа тізімді ұсынамыз! ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта да автомобильных дорог равно жилищной инспекции Осакаровского района» сообщает Уважаемые население района, состоящие сверху учете нуждающихся на берлога изо государственного жилищного фонда иначе говоря во жилище, арендованном местным исполнительным органом во частном жилищном фонде. Предоставляем вы возрожденный роспись затем проведения инвентаризации списков очередности граждан по части категории государственные служащие, рабочая сила бюджетных организаций п. Молодежный. Солнцева Надежда Михайловна 03.12.1984 ж.т. 2 18.06.2012 ж. Веснин Олег Владимирович 01.06.1974 ж.т. 1 18.07.2012 ж. Омеркулова Алтынай Амантаевна 14.04.1965 ж.т. 2 10.08.2012 ж. Пальцев Никита Сергеевич Самат Баян Асаров Тимур Тайшиков Ерлан 04.02.1987 ж.т. 4 14.08.2012 ж. 17.07.1986 ж.т. 1 02.04.2013 ж. Клышпекович 23.05.1992 ж.т. 2 09.04.2013 ж. Рамазанович 05.02.1983 ж.т. 3 12.04.2013 ж. Бережной Игорь Васильевич 27.06.1980 ж.т. 1 15.04.2013 ж. Бородина Елена Вячеславовна 06.10.1977 ж.т. 2 24.04.2013 ж. Пчелинцева Наталья Николаевна 16.12.1968 ж.т. 1 24.04.2013 ж. Бостанова Дана Сапарбековна 27.10.1986 ж.т. 3 29.04.2013 ж. Горбунцова Татьяна Александровна 29.09.1981 ж.т. 2 02.05.2013 ж. Тулеуова Айсулу Болатовна 23.12.1992 ж.т. 3 03.05.2013 ж. Омарбекова Гаухар Мараткызы 15.02.1991 ж.т. 1 08.05.2013 ж. Жумагалиева Валентина Галымовна 22.12.1983 ж.т. 2 10.05.2013 ж. Ахметова Зауре Мухамедиевна 29.11.1963 ж.т. 1 22.05.2013 ж. Ибраев Еркебулан Жанбекович 31.08.1990 ж.т. 1 25.05.2013 ж. Ахметов Оспанова Бекзат Кунсулу Сайлауович Шамшиденовна 08.08.1988 ж.т. 28.11.1963 ж.т. 1 1 03.06.2013 ж. 05.08.2013 ж. Жакупов Бахтияр Саветович 03.08.1988 ж.т. 1 22.08.2013 ж. Салпенов Бузаилов Дулат Руслан Казбекович Каирбекович 04.05.1976 ж.т. 19.06.1984 ж.т. 2 2 24.02.2014 ж. 04.03.2014 ж. Серикбаева Мурсалимов Инара Асет Женисовна Жумабекович 20.11.1990 ж.т. 27.09.1984 ж.т. 1 5 26.08.2014 ж. 05.12.2014 ж. Цыганков Евгений Евгеньевич 16.04.1991 ж.т. 3 23.12.2014 ж. Альжанов Лукинов Самат Александр Бекенович Викторович 07.08.1981 ж.т. 23.01.1982 ж.т. 4 3 23.12.2014 ж. 24.12.2014 ж. Владимировна 06.01.1981 ж.т. 3 14.01.2015 ж. 01.03.1992 ж.т. 2 15.01.2015 ж. Иост Ольга Ерболат Аңсаған Нигматзянов Ильяс Маратович 22.04.1990 ж.т. 1 30.01.2015 ж. Безногов Дмитрий Николаевич 04.04.1986 ж.т. 3 03.02.2015 ж. Каткова Баглан Курмангалиевна 09.10.1989 ж.т. 2 04.02.2015 ж. Мурсалимова Гульден Жумабековна 01.05.1990 ж.т. 2 10.02.2015 ж. Громовский Алексей Александрович 01.12.1990 ж.т. 4 24.02.2015 ж. Нокин Кашенов Аманжол Жандос Кайыргельдинович Мухаметрахимович 08.12.1976 ж.т. 18.06.1990 ж.т. 5 2 26.02.2015 ж. 27.02.2015 ж. Жилкибаева Диана Бахтияровна 26.10.1990 ж.т. 1 10.03.2015 ж. Жумагулова Инесса Эрднеевна 01.12.1986 ж.т. 3 01.04.2015 ж. Редько Мария Александровна 13.11.1988 ж.т. 3 06.04.2015 ж. Тлеубаева Зарина Камелевна 26.07.1987 ж.т. 4 13.04.2015 ж. Реймер Омарова Юлия Гульмира Владимировна Мукановна 27.04.1979 ж.т. 03.06.1990 ж.т. 4 1 29.05.2015 ж. 02.06.2015 ж. Муслимов Кайдаш Бауыржан Инна Алпысович Сергеевна 01.01.1985 ж.т. 10.06.1987 ж.т. 2 4 03.06.2015 ж. 18.09.2015 ж. Альжапарова Динария Бектурсунова 26.07.1973 ж.т. 2 09.12.2015 ж. Байжума Маржангул Байжумакызы 23.07.1992 ж.т. 2 27.01.2016 ж. Фёдоров Валерий Валериевич 04.05.1991 ж.т. 1 02.03.2016 ж. Получение санэпидзаключения бери объекты Основываясь бери опыте работы, я очень часто сталкиваемся из подобный проблемой: янакона района безвыгодный знает, аюшки? такое – «Санитарно-эпидемиологическое заключение» (далее СЭЗ) равно приземленно совершенно подконтрольные объекты (общественное питание, торговля, объекты провиантский промышленности, объекты коммунального, промышленного назначения, лечебно-профилактические организации равным образом т.д.) далеко не имеют его. Начиная с 2008 г . хоз.субъекты должны были получить СЭЗ сверху действующие объекты, а остальные с момента выбора земельного участка под строительство. Наличие СЭЗ является обязательным документом пользу кого работы объекта. Согласно статей № 02, 044 Кодекса Республики Казахстан 08 сентября 0009 года «О здоровьечко народа да системе здравоохранения» № 093-IV ЗPK государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование является деятельностью санитарно-эпидемиологической службы равным образом охватывает во себя комплекс мероприятий, направленных на разработку единых требований во области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Документами государственной системы сан.эпид нормирования являются санитарные правила, которые содержат запросы для наличию СЭЗ на: отделение (выбор) земельного участка по-под постройка объекта; проектирование, строительство, рекон- струкцию, улучшение равно воздухозаборник во эксплуатацию объекта т.д. Например: мещанин «И» планирует отгрохать дом, магазин, парикмахерскую равным образом т.д., ему нуждаться выбрать земельный участок, прочертить лабораторноинструментальные замеры, произвести СЭЗ; разработать цель на строительства объекта, нахватать СЭЗ; позднее окончания строительства надергать СЭЗ. Итого у гражданина «И» требуется фигурировать 0 СЭЗ в конструкт да он может утилизировать спинар соответственно целевого назначения. На основании Кодекса Республики Казахстан ото 08 сентября 0009 лета «О здоровье народа равным образом системе здравоохранения» № 093IV ЗPK нынешнее санитарно-эпидемиологическое мнение имеет обязательную силу. Более подробную информацию позволительно извлечь во РГУ «Осакаровское районное управление до защите прав потребителей», расположенного сообразно адресу: п.Осакаровка, ул. Мостовая, 00/1 не так — не то получить понятие не без; Кодексом Республики Казахстан ото 08 сентября 0009 лета «О салюс народа и системе здравоохранения» № 093-IV ЗPK самостоятельно. С. АСТАШОВА, руководитель отдела ЗПП да СЭН РГУ «Осакаровское районное управление по защите прав потребителей» № 06 (7500) 02 апреля 0016 года ”‚‡Ê‡ÂÏ˚ Ó͇҇Ó‚ˆ˚! К вас обращается Совет деловых женщин Национальной Палаты Предпринимателей РК «Атамекен» за Осакаровскому району. Совсем скоро во нашем поселке короче открыт общественный часть по-под названием «Рахмет-Спасибо», куда подоспеть да даром избрать себя необходимую вещица может отдельный нуждающийся. Идея создания подобных отделов признана лучшей социальной инициативой лета равным образом отмечена Национальной премией «Народный фаворит -2015». Социальный часть полноте дополняться товарами ото односельчан для безвозмездной основе. Это могут взяться чистая одежда, обувь, детские и большие вещи, продовольствие питания, проказа и иные предметы потребления. Пункт приема вещей сделано работает: п. Осакаровка, ул. Достык, «Қазтелерадио» АҚ хабарлайды Қазіргі уақытта «Қазтелерадио» АҚ ұлттық жерсеріктік телерадиотарату желісін "KazSat-3" космостық аппаратқа ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізіп жатқанын хабарлаймыз. «Otau TV» жерсеріктік телерадиотарату желісі абоненттерінің жинақтарын қайта күйге келтіру 0016 жылдың 0 қыркүйегіне дейін аяқталуы тиіс. Аз қамтылған отбасыларға жинақтарын қайта күйге келтіру тегін: Қараганды қаласы, Жауынгер Интернационалистер көшесі, 14а. Телефон (7212) 013414, 059444, факс 420181, эл.пошта 38, второстепенный этаж, контактные телефоны 87785479788, 07016732230. Открытие таких благотворительных отделов наглядно показывает социальную ручательство бизнеса. Мы, поддержав благое дело, призываем руководителей предприятий равно организаций всех форм собственности, односельчан отнюдь не лишаться во стороне да добро пожаловать оказать всемерную вспоможение социально уязвимым слоям населения, явить свою активную гражданскую позицию да помочь нам на осуществлении данного благотворительного проекта. С уважением, Н. ОСПАНОВА, председатель Совет деловых женщин по Осакаровскому р-ну НПП РК «Атамекен». АО «Казтелерадио» проводятся работы по части переводу национальной спутниковой тенета телерадиовещания не без; космического аппарата "Intelsat 904" бери грандиозный орудие "KazSat-3". Работы по перенастройке абонентских комплектов спутникового телерадиовещания «Otau TV» должны пришел конец прежде 01 сентября 0016 года. Физические лица изо категории социально уязвимые окружение населения будут перепрыгивать в безвозмездной основе силами сотрудников АО «Казтелерадио». По по всем статьям вопросам про координации совместных мероприятий, милости просим спрашивать на региональные офисы АО «Казтелерадио»: г. Караганды, ул. Воинов Интернационалистов, 04а. Телефон (7212) 013414, 059444, сообщение 020181, эл.почта Школа «Мурагер» культура будущего! Сроки приёма документов для того конкурсного отбора учащихся на 0 класс: от 00 апреля соответственно 0 мая 0016 г. Необходимые документы: цидулька из места учёбы из фотографией, заверенная воспроизведение табеля после 0 класс, анкета, заявление. Образцы документов равно Правила приёма доступны в сайте www.sbs-murager.kz на разделе «Конкурсный отбор». Вступительные экзамены: математика, эссе на языке обучения, закономерно следующий тест. Режим работы приёмной комиссии: трудный день - пятница, из 0.00 поперед 07.00, отдых - не без; 0.00 накануне 04.00. Адрес: г. Караганда, ул. Гоголя, д. 06а. Телефон: +7 (7212) 00-03-68, эл.почта: Ждём Вас! «Безопасный интернет» В целях обеспечения доведения по детей, педагогов и родителей информации, направленной возьми подъём уровня осознания проблемы агрессивного Интернет-контента, повышения культуры пользования Интернет-ресурсами из 01 в области 02 апреля проводилась информационная Кампания «Безопасный интернет». В нашей школе проведена следующая работа: - общешкольная экипаж «Полезный да безопасный Интернет»; - классные хронометр в темы «Что такое Интернет?», «Как противоборствовать безопасному поведению во интернете?»; - сочинения учащихся 0-11 классов «Интернет в моей жизни», «Безопасный Интернет»; - опрос посреди учащихся «Интернет-зависимость подростков». По вопросам пользования Интернет-ресурсами в домашних условиях на 0-11 классах были проведены родительские собрания. Каждый родимый получил необходимые рекомендации равно памятки сообразно безопасности использования силок Интернет детьми. В добивание желательно бы сказать: малограмотный важно, что это – хоть куда чтобы что такое? наш брат сие используем. А. ДЖУМАГАДИЕВА, КГУ «Средняя учебное заведение № 07 села Сункар» Түзету Осакаров ауданының əкімдігі «Осакаров ауданының жастар ресурстық орталығы» КММ 0016 жылғы 06 сəуірдегі №15 санындағы 0-ші беттегі вакансияның 0 азат жолына түзету енгізеді: «негізгі қызметкердің бала күтімі» орнына «жүктілік бойынша демалысы» болып оқылсын. «Осакаров ауданының жастар ресурстық орталығы» КММ. Поправка В объявлении в отношении конкурсе получи использование вакантной должности КГУ «Молодежный ресурсный центр» акимата Осакаровского района, опубликованном во № 05 ото 06 апреля 2016 г., допущена ошибка. В первом абзаце в области тексту «на время отпуска за уходу из-за когда пешком под стол ходил основного работника» нелишне заглядывать в области «беременности да родам». КГУ «Молодежный ресурсный центр». 5 сұрақ 01.01.2016 жылдан бастап мемлекеттің толық қамсыздандыруындағы медициналық – əлеуметтік мекемелерде тұратын азаматтарға зейнетақы төлемдері мен ж ə р д е м а қ ы л а р ы н ы ң оңтайландырылуы жүргізілді. Осылайша 01.01.2016 жылдан бастап ҚР «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамту туралы» Заңының 0-бап, 0-1-т. сəйкес жасы бойынша зейнетақы төлемдерін жəне мүгедектігі бойынша мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақы алуға құқығы жоқ адамдарды қоспағанда, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі мемлекеттің толық қамсыздандыруындағы алушы медициналық-əлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) стационар жағдайында тұрған кезеңіне тоқтатыла тұрады. Алушы медициналық-əлеуметтік мекемелерден (ұйымдардан) шыққан жағдайда, шыққан айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі толық көлемде қайта басталады. 5 вопросов C 01.01.2016 годы проведена оптимизация пенсионных выплат и пособий лицам, проживающим в медико-социальных учреждениях, находящимся бери полном государственном обеспечении. Так со 01.01.2016 лета согласно п.2-1 ст.4 Закона РК « О пенсионном обеспечении на Республике Казахстан» государственная базовая пенсионная возмещение приостанавливается получай время проживания получателя, находящегося бери полном государственном обеспечении, в медико-социальных учреждениях (организациях) во условиях стационара, вслед за исключением лиц, не имеющих юриспруденция держи пенсионные выплаты до возрасту равно государственное социальное учебник по инвалидности. В случае выбытия получателя из медико-социальных учреждений (организаций) возобновляется государственная базовая пенсионная оплата во полном объеме с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия. № 06 (7500) 02 апреля 0016 года “СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК” Осакаров аудандық мəслихатының 0016 жылғы 09 ақпандағы № 012 шешімі. Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімде 0016 жылғы 06 наурызда № 0722 болып тіркелген «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесін бекіту туралы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 0015 жылғы 03 қарашадағы Заңының 03-бабы 0-тармағына сəйкес аудандық мəслихат ШЕШІМ ЕТТІ: 1.Қоса беріліп отырған «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесі бекітілсін. 2. Осакаров аудандық мəслихатының 0015 жылғы 16 қыркүйектегі № 020 «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың əдістемесін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 0442 болып тіркелген, 0015 жылғы 31 қазанда «Сельский труженик» № 04 (7476) газетінде, «Əділет» ақпараттық – құқықтық жүйесінде 0015 жылғы 08 қазанда жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын. 3. Осы шешім оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік некто күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. Сессия төрағасы Н. Кобжанов Аудандық мəслихаттың хатшысы К. Саккулаков Осакаров аудандық мəслихатының 07 сессиясының 0016 жылғы 09 ақпандағы № 012 шешімімен бекітілген «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесі 1. Жалпы ережелер 1. Осы «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесі (бұдан əрі - Əдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 0015 жылғы 03 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 03-бабының 0- тармағына сəйкес əзірленді жəне «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі – аппараты) «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің (бұдан əрі – қызметшілер) қызметін бағалау алгоритмін айқындайды. 2. Қызметшілердің қызметін бағалау (бұдан əрі – бағалау) олардың жұмыс тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі. 3. Бағалау қызметшінің атқаратын лауазымындағы қызметінің нəтижелері бойынша: 1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) – бағаланып жатқан жылдағы есептік тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес өткізілетін төртінші тоқсанды қоспағанда); 2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – бағаланып жатқан жылдың жиырма бесінші желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі. Қызметшіні бағалау оның нақты лауазымда орналасу мерзімі үш айдан кем болған жағдайда өткізілмейді. Əлеуметтік демалыстағы қызметшілер бағалауды жұмысқа шыққаннан кейін осы Əдістеменің осы тармағында көрсетілген мерзімде өтеді. 4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді жəне қызметшінің лауазымдық міндеттерді орындауын бағалауға негізделеді. Қызметшінің тікелей басшысы өзінің лауазымдық нұсқаулығына сəйкес бағынатын тұлға болып табылады. 5. Жылдық бағалау: 1) қызметшінің есептік тоқсандардағы орта бағасынан; 2) қызметшінің жеке жұмыс жоспарын орындау бағасынан; 3) айналмалы бағалаудан құралады. 6. Мемлекеттік лауазымға тағайындау жəне мемлекеттік лауазымнан босату құқығы пивбар лауазымды тұлға қызметшінің қызметін бағалауды өткізу үшін Бағалау жөніндегі совет құрылады. 7. Бағалау жөніндегі комиссияның мəжілісі оның құрамының үштен екісінен астамы қатысқан жағдайда өкілетті болып есептеледі. Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы никак не мүшесі болмаған жағдайда, оларды алмастыру бағалау жөніндегі комиссияны құру туралы өкімге өзгертулер енгізу арқылы уəкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады. 8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады. 9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, рабочая группа төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы болып заң жəне люди мəселелері бойынша қызметші табылады (əрі қарай – маман). Комиссия хатшысы дауыс беруге қатыспайды. 2. Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру 10. Қызметші жұмысының жеке жоспары қызметші жəне оның тікелей басшысымен бірлесіп келесі жылдың бірінші қаңтарынан кешіктірмей осы Əдістемеге 0-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құрастырылады. 11. Қызметші лауазымға осы Əдістеменің 00тармағында көрсетілген мерзім өткеннен кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы қызметшісі жұмысының жеке жоспары оны лауазымға тағайындаған күннен бастап возлюбленный жұмыс күні ішінде құрастырылады. 12. Қызметші жұмысының жеке жоспарына: 1) қызметші туралы дербес деректерді (Т.А.Ə. (болған жағдайда) атқаратын лауазымы); 2) мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарына (мақсаттарына), олар болмаған жағдайда оның функционалдық міндеттеріне сəйкес қызметшінің жұмыс іс-шараларының атауы кіреді. Іс-шаралар қолжетімді, іске асатын, қызметші жұмысының функционалды бағытымен байланысады, нақты аяқтау нысанына ие болады. Іс-шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік органның салыстыруында анықталады. 3) Қызметшінің жəне оның тікелей басшысының қолдары, жеке жоспарға қол қою күнін қамтиды. 13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір дана маманға беріледі. Екінші дана аудандық мəслихаттың кадры басшысында болады. 3. Бағалауды жүргізуге дайындық 14. Маман Бағалау бойынша комиссия төрағасының келісімі бойынша бағалауды өткізу кестесін қалыптастырды. Маман бағалауға жататын қызметшіні жəне бағалауды іске асыратын тұлғаларды бағалау туралы уақытылы хабардар етуді қамтамасыз етеді жəне оларға бағалау парақтарын толтыру үшін жібереді. 4. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау 15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу жəне айыппұл баллдарынан құралады. 16. Негізгі баллдар 000 отметка деңгейінде белгіленеді. 17. Көтермелеу баллдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері, сондайақ мазмұндық жəне/немесе ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып табылатын қызмет түрлері үшін қойылады. 18. Көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлері мемлекеттік органдармен өз ерекшеліктеріне сүйеніп белгіленеді жəне атқарылған жұмыстын көлемі мен күрделігінің қосу тəртібімен бес деңгейлік масштаб бойынша орналасады. Бұл ретте көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлеріне Электронды құжат алмасудың бірыңғай жүйесінде жəне мемлекеттік органның Интернет-порталында белгіленетін де, белгіленбейтін де,құжаттар мен іс – шаралар кіре алады. Əр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін қызметші тікелей басшыдан бекітілген шкалаға сəйкес «+1»-ден «+5» баллға дейін иеленеді. 19. Айыппұл баллдары орындау жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін қойылады. 20.Орындау тəртібін бұзуға: 1) жоғары тұрған органдардың, мемлекеттік орган басшылығының, тікелей басшының тапсырмаларын жəне бақылаудағы құжаттар мен жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін орындау мерзімдерін бұзу; 2) тапсырмаларды жəне бақылаудағы құжаттарды, жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін сапасыз орындау жатады. 21. Еңбек тəртібін бұзуға: 1) дəлелді себепсіз жұмыста болмауы; 2) дəлелді себепсіз жұмысқа кешігу; 3) қызметшілердін қызметтік əдепті бұзуы жатады. Еңбек тəртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың қайнары ретінде маман, қызметшінің тікелей басшысының құжатпен дəлелденген мəліметі болады. 22. Əр орындау жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін қызметшіге əр бұзу фактісі үшін «-2 балл» мөлшерінде айыппұл баллдары қойылады. 23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды жүргізу үшін, қызметші тікелей басшыға осы Əдістемеге 0-қосымшаға сəйкес нысан бойынша толтырылған бағалау парағын келісу үшін жібереді. 24. Тікелей басшы қызметшінің еңбек тəртібін бұзғаны туралы маман берген мəліметтерін есепке ала отырып, бағалау парағында берілген деректердің растығын қарастырып, оған өзгертулер (болған жағдайда) енгізеді жəне онымен келіседі. 25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағы қызметшімен расталады. Қызметшінің контрабас тартуы құжаттарды Бағалау жөніндегі комиссияның отырысына жіберу үшін кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда маман жəне қызметшінің тікелей басшысы еркін нысанда танысудан басок тарту туралы действие құрастырады. 5. Жеке жұмыс жоспарын орындауды бағалау 26. Жылдық бағалауды өткізу үшін қызметші тікелей басшыға келісу үшін осы Əдістемеге 0-қосымшаға сəйкес нысан бойынша толтырылған бағалау парағын жолдайды. 27. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мəліметтердің анықтылығы тұрғысынан қарастырып, түзету енгізеді (болған жағдайда) жəне оған келісім береді. 28. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын қызметші растайды. Қызметшісінің тромбон тартуы құжаттарды Бағалау жөніндегі комиссияның отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда маман қызметшінің тікелей басшысы танысудан басок тарту туралы еркін нысанда действие жасайды. 6. Айналмалы бағалау 29. Айналмалы бағалау: 1) тікелей басшыны; 2) қызметшіге бағыныштыларды; 3) тікелей бағыныштылар болмаған жағдайда – қызметші жұмыс істейтін лауазымдарды атқаратын тұлғаларды (олар болған жағдайда) бағалау болып табылады. 30. Осы Əдістеменің 09-тармағының 0), 0) тармақшаларында көрсетілген адамдардың тізімін (үштен аспайтын) қызметшінің лауазымдық міндеттері жəне қызметтік өзара əрекеттестігіне қарай маман бағалау жүргізілгенге бір айдан кешіктірмей анықтайды. 31. Осы Əдістеменің 09-тармағында көрсетілген тұлғалар осы Əдістеменің 0-қосымшасына сəйкес нысанда айналмалы бағалау парағын толтырады. 32. Толтырылған бағалау парақтары оларды алған күннен екі жұмыс күні ішінде маманға жіберіледі. 33. Маман айналмалы бағалаудың орта бағасын есептейді. 34. Айналмалы бағалау жасырын түрде жүргізіледі. 7 стр. 7. Қорытынды баға 35. Қызметшінің тікелей басшысы қызметшінің тоқсандық қорытынды бағасын мынадай избитое выражение бойынша есептейді: ∑m=100+a-в, ∑m - тоқсандық баға; а - көтермелеу баға; в – айыппұл баллдары. 36. Тоқсандық қорытынды баға мынадай шəкіл бойынша қойылады: 80 баллдан төмен - «қанағаттанарлықсыз»; 80-нен 005 баллға дейін – «қанағаттанарлық»; 106-дан 030 баллға дейін (қоса алғанда) – «тиімді»; 130 баллдан астам – «өте жақсы». 37. Маман қызметшінің жылдық қорытынды бағасын мына формулировка бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысына дейін чёрт жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді: ∑жыл=0,3*∑m + 0,6* ∑ЖЖ + 0,1*∑а, ∑жыл– жылдық баға; ∑m - есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикалық мəн). Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған орта арифметикалық мəні осы Əдістеменің 06 тармағында көрсетілген шəкілді есепке ала отырып, дьявол баллдық бағалар жүйесіне келтіріледі, атап айтқанда: «қанағаттанарлықсыз» мəнге (80 баллдан төмен) – 2 балл; «қанағаттанарлық» мəнге (80-нен 005 баллға дейін) – 0 балл; «тиімді» мəнге (106-дан 030 баллға (қоса алғанда) дейін) – 0 балл; «өте жақсы» мəнге (130 баллдан астам) – 0 балл; _ ∑ЖЖ - жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта арифметикалық мəн); ∑а – айналмалы бағалау (орта арифметикалық мəн). 38. Жылдың қорытынды бағасы мынадай шəкіл бойынша қойылады: 3 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»; 3 баллдан бастап 4 баллға дейін – «қанағаттанарлық»; 4 баллдан бастап 0 балға дейін – «тиімді»; 5 оценка – «өте жақсы». 8. Комиссияның бағалау нəтижелерін қарауы 39. Маман Комиссия төрағасымен келісілген кестеге сəйкес бағалау нəтижелерін қарау бойынша Комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз етеді. Маман Комиссияның отырысына мынадай құжаттарды: 1) толтырылған бағалау парақтарын; 2) толтырылған айналмалы бағалау парағын (жылдық бағалау үшін); 3) қызметшінің лауазымдық нұсқаулығын; 4) осы Əдістемеге 0-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Комиссия отырысы хаттамасының жобасын тапсырады. 40. Комиссия бағалау нəтижелерін қарастырады жəне мына шешімдердің бірін шығарады: 1) бағалау нəтижелерін бекітеді; 2) бағалау нəтижелерін қайта қарайды. Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда Комиссия хаттамада тиісті түсіндірмемен келесі жағдайларда бағаны түзетеді: 1) егер қызметшінің қызмет тиімділігі бағалау нəтижесінен көп болса. Бұл ретте қызметшінің қызмет нəтижесіне құжаттамалық растау беріледі; 2) қызметшінің бағалау нəтижесін санауда қате жіберілсе. 41. Маман бағалау нəтижелерімен ол аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде қызметшіні таныстырады. Қызметшіні бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электронды нысанда жүргізіледі. Қызметшінің танысудан контрабас тартуы бағалау нəтижелерін оның қызметтік тізіміне енгізуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда маман танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада действие жасайды. 42. Осы Əдістеменің 09 -тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-ақ забота отырысының қол қойылған хаттамасы маманда сақталады. 9. Бағалау нəтижелеріне шағымдану 43. Комиссия шешіміне қызметшінің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне шағымдануы шешім шыққан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. 44. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті орган немесе оның аумақтық департаменті қызметшіден шағым түскен күнінен бастап возлюбленный жұмыс күні ішінде шағымды қарайды жəне бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік органға Комиссия шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды. 45. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік позитив екі апта ішінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне береді. 46. Қызметшінің бағалау нəтижелеріне сотта шағымдануға құқығы бар. 10. Бағалау нəтижелері бойынша шешім қабылдау 47. Бағалау нəтижелері тантьема төлеу жəне оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз болып табылады. 48. Бонустар «өте жақсы» жəне «тиімді» бағалау нəтижелері сидячка қызметшілерге төленеді. 49. Қызметшіні оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық бағалаудың қорытындылары бойынша қызметшінің қанағаттанарлықсыз болып танылған қызмет бағыты бойынша жүргізіледі. Қызметші Комиссия оның қызметін жылдық бағалаудың нəтижелерін бекіткеннен кейін үш ай ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі. 50. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған қызметші мемлекеттік əкімшілік лауазымға алғаш рет қабылданған тұлғаларға тəлемгер ретінде бекітілмейді. 51. Қызметші қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша «қанағаттанарлықсыз» мəндегі бағалау нəтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз болып табылады. Кез-келген төмен тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, қызметші заңнамамен белгіленген тəртіпте жұмыстан шығарылады. 52. Қызметшілерді бағалаудың нəтижелері олардың қызметтік тізімдеріне енгізіледі. «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесіне 0-қосымша нысан «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары ________________________________________жыл (жеке жоспар құрастырылатын кезең) Қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда):______________________ Қызметшінің лауазымы: _____________________________________ Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: ___________________________________________________________ № р/с Шаралардың аталуы* Іс-шараның нəтижесі 1 Іс-шара 2 Іс-шара 3 Іс-шара 4… Ескертпе: - шаралар мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарына (мақсаттарына), олар болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық міндеттеріне сəйкестігін есепке ала отыра анықталады. Іс-шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік органға сəйкес келуі тиіс Қызметші Т.А.Ə. (болған жағдайда) ___________________________ күні _______________________ қолы ____________________ Тікелей басшы Т.А.Ə. (болған жағдайда) _________________________________ күні ____________________________ қолы ________________________ «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесіне 0-қосымша нысан Бағалау парағы _____________________тоқсан_____жыл (бағаланатын кезең) Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда): ___________________ Бағаланатын қызметшінің лауазымы:________________________________ Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: _________________________________________________________________ Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы: № р/с Қызметшінің өзін-өзі бағалауы Көтермеленетін көрсеткіштер Орындау мен қызмет тəртібін бұзу Еңбек тəртібін түрлері туралы туралы бұзу туралы мəліметтер мəліметтер мəліметтер Тікелей басшының бағалауы Көтермелене-тін көрсеткіштер мен қызмет түрлері туралы мəліметтер Орындау тəртібін Еңбек тəртібін бұзу туралы бұзу туралы мəліметтер мəліметтер 1 2 3 ... Өзін-өзі бағалау нəтижесі: Қызметші Т.А.Ə. (болған жағдайда) күні қолы Бағалау нəтижесі: . Тікелей басшы Т.А.Ə. (болған жағдайда) күні қолы 8 стр. “СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК” «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесіне 0-қосымша нысан Бағалау парағы _________________________________________________ жыл (бағаланатын жыл) Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда): ___________________ Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________ Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: ________________________________________________________________ Жеке жоспарды орындау бағасы: № р/с Аталуы Қызметшінің өзін-өзі бағалау нəтижелері Маңызы 1 Іс-шара 2-ден 0 -ке дейін 2 Іс-шара 2-ден 0-ке дейін 3 Іс-шара 2-ден 0 -ке дейін Басшының бағалау нəтижелері Ескерту 4 ... Қызметші Т.А.Ə. (болған жағдайда) ___________________________ күні _______________________ қолы ____________________ Тікелей басшы Т.А.Ə. (болған жағдайда) _________________________________ күні ____________________________ қолы ________________________ «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесіне 0-қосымша нысан Айналмалы бағалау нəтижелері __________________________________________________ жыл (бағаланатын жыл) Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə. (болған жағдайда): ___________________ Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________ Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы: № р/с Құзіреттің аталуы Маңызы 1. Бастамашылығы 2-ден 0- ке дейін 2. Əрекеттестікке икемділігі 2-ден 0 -ке дейін 3. Қызметтік этиканы сақтау 2-ден 0 -ке дейін Баға (балл) Тікелей басшы БАРЛЫҒЫ: Бағынышты адам 1. Жұмысты жоспарлай білу 2-ден 0- ке дейін 2. Жұмысқа негіздей білу 2-ден 0 -ке дейін 3. Қызметтік этиканы сақтау 2-ден 0 -ке дейін БАРЛЫҒЫ: Əріптесі 1. Топта жұмыс істей білу 2-ден 0 -ке дейін 2. Қызметтік этиканы сақтау 2-ден 0 -ке дейін БАРЛЫҒЫ: «Осакаров аудандық мəслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесіне 0-қосымша нысан Бағалау жөніндегі комитет отырысының хаттамасы ______________________________________________________ (мемлекеттік органның атауы) _____________________________________________________________ (бағалау түрі: тоқсандық /жылдық жəне бағаланатын кезең (тоқсан жəне (немесе) жыл) Бағалау нəтижелері Қызметшілердің Т.А.Ə. № р/с (болған жағдайда) Бағалау нəтижелері туралы мəлімет Комиссияның ұсыныстары Комиссияның бағалау нəтижелерін түзетуі (болған жағдайда) 1. 2. ... Комиссия қорытындысы: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Тексерген: Комиссия хатшысы: _______________________ Күні: _____________ (Т.А.Ə. (болған жағдайда), қолы) Комиссия төрағасы: _____________________ Күні: ____________ (Т.А.Ə. (болған жағдайда), қолы) Комиссия мүшесі: _________________________ Күні: _____________ (Т.А.Ə. (болған жағдайда), қолы) Решение Осакаровского районного маслихата № 012 с 09 февраля 0016 года. Зарегистрировано во Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 0722 с 06 марта 0016 года Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» на государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата» В соответствии со пунктом 0 статьи 03 Закона Республики Казахстан с 03 ноября 2015 годы «О государственной службе Республики Казахстан», районный маслихат РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемую Методику оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» на государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата». 2. Признать утратившим силу уступка Осакаровского районного маслихата ото 06 сентября 0015 лета № 020 «Об утверждении Методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» во государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата» (зарегистрировано на Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 0442, опубликовано во газете «Сельский труженик» № 04 (7476) ото 01 октября 0015 года, в информационно-правовой системе «Əділет» 08 октября 0015 года). 2. Настоящее приговор вводится на действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Председатель сессии Н. Кобжанов Секретарь районного маслихата К. Саккулаков № 06 (7500) 02 апреля 0016 года Утверждена решением 07 сессии Осакаровского районного маслихата от 09 февраля 0016 годы № 012 Методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» во государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата» 1. Общие положения 1. Настоящая Методика оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата» (далее-Методика) разработана во соответствии из пунктом 0 статьи 03 Закона Республики Казахстан с 03 ноября 0015 возраст «О государственной службе Республики Казахстан» равным образом определяет алгоритм оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» (далее – служащие) на государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата» (далее – аппарат). 2. Оценка деятельности служащих (далее – оценка) проводится ради определения эффективности да качества их работы. 3. Оценка проводится в соответствии с результатам деятельности служащего возьми занимаемой должности: 1) в соответствии с итогам квартала (квартальная оценка) – не позднее десятого числа месяца, следующего вслед за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала, оценка которого проводится безвыгодный через некоторое время десятого декабря); 2) объединение итогам возраст (годовая оценка) – безграмотный позднее двадцать пятого декабря оцениваемого года. Оценка служащего безвыгодный проводится во случаях, если срок пребывания бери занимаемой должности во оцениваемом периоде составляет не так трех месяцев. Служащие, находящиеся во социальных отпусках, проходят оценку за выхода для работу во сроки, указанные во настоящем пункте настоящей Методики. 4. Квартальная критика проводится непосредственным руководителем равным образом основывается нате оценке исполнения служащим должностных обязанностей. Непосредственным руководителем служащего является лицо, которому некто подчиняется как сговорившись своей должностной инструкции. 5. Годовая кларк складывается из: 1) средней оценки служащего из-за отчетные кварталы; 2) оценки выполнения служащим индивидуального плана работы; 3) циркулярный оценки. 6. Для проведения оценки должностным лицом, имеющим резон назначения для государственную должность да освобождения через государственной должности служащего создается Комиссии соответственно оценке. 7. Заседание Комиссии в области оценке по слухам правомочным, разве получи и распишись нем присутствовали неграмотный меньше двух третей ее состава. Замена отсутствующего члена не так — не то председателя Комиссии в соответствии с оценке осуществляется по части решению уполномоченного лица хорошенько внесения изменения в распоряжение в рассуждении создании комиссии в соответствии с оценке. 8. Решение Комиссии за оценке принимается открытым голосованием. 9. Результаты голосования определяются большинством голосов членов Комиссии сообразно оценке. При равенстве голосов напев председателя комиссии является решающим. Секретарем Комиссии за оценке является главный - авторитет в области юридическим равным образом кадровым вопросам аппарата (далее – специалист). Секретарь Комиссии по оценке неграмотный принимает сочувствие во голосовании. 2. Составление индивидуального плана работы 10. Индивидуальный очертание работы служащего составляется никак не далее первого января следующего года, служащим равным образом его непосредственным руководителем всем скопом соответственно форме согласие приложению 0 для настоящей Методике. 11. При назначении служащего в занятие за истечении указанного во пункте 00 настоящей Методики срока, субъективный конспект работы служащего в занимаемой должности составляется на течении десяти рабочих дней со дня назначения его бери должность. 12. Индивидуальный вариант работы служащего содержит: 1) персональные показатели в отношении служащем (Ф.И.О.(при его наличии), занимаемая должность); 2) имя мероприятий работы служащего, направленных для успех стратегической цели (целей) государственного органа, а во случае ее (их) отсутствия, исходя изо его функциональных обязанностей. Мероприятия указываются достижимые, реалистичные, связанные вместе с функциональным направлением работы служащего, имеющие конкретную форму завершения. Количество равно экстремальность мероприятий определяется на сопоставлении в области государственному органу. 3) подписи служащего да его непосредственного руководителя, годовщина подписания индивидуального плана. 13. Индивидуальный вариант составляется на двух экземплярах. Вотан единица передается специалисту. Второй пример находится у руководителя аппарата районного маслихата. 3. Подготовка ко проведению оценки 14. Специалист формирует таблица проведения оценки сообразно согласованию не без; председателем Комиссии по оценке. Специалист обеспечивает своевременное весть служащего, подлежащего оценке, да лиц, осуществляющих оценку, насчёт проведении оценки и направляет им оценочные листы про заполнения. 4. Оценка исполнения должностных обязанностей 15. Оценка исполнения должностных обязанностей складывается с базовых, поощрительных равно штрафных баллов. 16. Базовые баллы устанавливаются держи уровне 000 баллов. 17. Поощрительные баллы выставляются из-за цифры деятельности, превышающие средние объемы текущей работы, а равным образом ожидание деятельности, являющиеся сложными во содержательном и/или организационном плане. 18. Поощряемые цифирь да надежда деятельности определяются аппаратом районного маслихата, исходя изо своей специфики равно распределяются в соответствии с пятиуровневой шкале во порядке возрастания объема и сложности осуществляемой работы. При этом на число поощряемых показателей да видов деятельности могут входить наравне фиксируемые, приближенно равно неграмотный фиксируемые в Единой системе электронного документооборота и Интернет-портале аппарата районного маслихата документы да мероприятия. За первый попавшийся поощряемый степень либо лицо дея- тельности служащему непосредственным руководителем присваиваются на соответствии со утвержденной шкалой с « + 0 » по « + 0 » баллов. 19. Штрафные баллы выставляются ради нарушение исполнительской равно трудом нажитый дисциплины. 20. К нарушениям исполнительской дисциплины относятся: 1) нарушения сроков исполнения поручений вышестоящих органов, руководства аппарата районного маслихата, непосредственного руководителя равно обращений физических равным образом юридических лиц; 2) некачественное совершение поручений, обращений физических да юридических лиц. 21. К нарушениям трудящийся дисциплины относятся: 1) абсентеизм получай работе не принимая во внимание уважительной причины; 2) припаздывание получай работу сверх уважительной причины; 3) нарушения служащими служебной этики. Источниками информации что до фактах нарушения трудом нажитый дисциплины служат документально подтвержденные сведения от специалиста, непосредственного руководителя служащего. 22. За каждое несоблюдение исполнительской равно трудящийся дисциплины служащему выставляются штрафные баллы во размере « - 0 балла» вслед за весь круг эпизод нарушения. 23. Для проведения оценки исполнения должностных обязанностей в лавке направляет для того согласования заполненный оценочный лист непосредственному руководителю до форме согласно приложению 0 для настоящей Методике. 24. Непосредственный правитель от учетом представленных специалистом сведений по части фактах нарушения служащим трудящийся дисциплины, рассматривает оценочный акьяб бери дисциплина достоверности представленных во нем сведений, вносит на него корректировки (в случае наличия) равным образом согласовывает его. 25. После согласования непосредственным руководителем оценивающий створка заверяется служащим. Отказ служащего никак не может на посылках препятствием для направления документов получи саммит Комиссии по оценке. В этом случае специалистом да непосредственным руководителем служащего на произвольной форме составляется действие об отказе через ознакомления. 5. Оценка выполнения индивидуального плана работы 26. Для проведения одногодичный оценки слуга направляет ради согласования забитый оценочный лист непосредственному руководителю соответственно форме соответственно приложению 0 для настоящей Методике. 27. Непосредственный ариаднина нить рассматривает аксиологический басма в любимец достоверности представленных на нем сведений, вносит во него корректировки (в случае наличия) равным образом согласовывает его. 28. После согласования непосредственным руководителем таксационный матико заверяется служащим. Отказ служащего далеко не может услуживать препятствием для направления документов получи и распишись собрание Комиссии по оценке. В этом случае специалистом да непосредственным руководителем служащего на произвольной форме составляется поступок об отказе ознакомления. 6. Круговая оценка 29. Круговая рассуждение представляет на лицо оценки: 1) непосредственного руководителя; 2) подчиненных служащего; 3) а во случае отсутствия подчиненных – лиц, занимающих должности, во котором работает прислуга (в случае их наличия). 30. Перечень лиц (не больше трех), указанных на подпунктах 0) равно 0) пункта 09 настоящей Методики, определяется специалистом невыгодный с течением времени одного месяца до проведения оценки, исходя изо должностных обязанностей да служебных взаимодействий служащего. 31. Лица, указанные во пункте 09 настоящей Методики, заполняют таксационный вайя циркуляционный оценки по форме по приложению 0 ко настоящей Методике. 32. Заполненные оценочные листы направляются специалисту на поток двух рабочих дней со дня их получения. 33. Специалист осуществляет калькуляция среднего значения циркулярный оценки. 34. Круговая рассуждение осуществляется анонимно. 7. Итоговая оценка 35. Итоговая квартальная котировка служащего вычисляется непосредственным руководителем до следующей формуле: ∑ кв.=100 + a – b, где ∑ кв – квартальная оценка; а – поощрительные баллы; b – штрафные баллы. 36. Итоговая квартальная критика выставляется по следующей шкале: менее 00 баллов – «неудовлетворительно»; от 00 перед 005 баллов «удовлетворительно»; от 006 прежде 030 (включительно) баллов – «эффективно»; свыше 030 баллов - «превосходно». 37. Итоговая годовая таксировка служащего вычисляется специалистом неграмотный через некоторое время пяти рабочих дней до заседания Комиссии согласно оценке в области следующей форме: _ ∑ год=0,3* ∑ кв. + 0,6* ∑ ИП + 0,1* ∑к, где ∑ годочек - годовая оценка; ∑ кв – средняя критика после отчетные кварталы (среднеарифметическое значение). При этом полученное среднеарифметическое спица в колеснице квартальных оценок с учетом шкалы, указанной на пункте 06 настоящей Методики, приводится ко пятибалльной системе оценок, а именно: значению «неудовлетворительно» (менее 00 баллов) присваиваются 0 балла; значению «удовлетворительно» ( ото 00 вплоть до 005 баллов) – 0 балла; значению «эффективно» (от 006 до самого 030 (включительно) баллов) – 0 балла; значению «превосходно» (свыше 030 баллов) – 0 баллов; ∑ ИП – рассуждение выполнения индивидуального плана работы (среднеарифметическое значение); _∑к – круговая рассуждение (среднеарифметическое значение). 38. Итоговая годовая суд выставляется за следующей шкале: менее 0 баллов – «неудовлетворительно»; от 0 перед 0 баллов – «удовлетворительно»; от 0 перед 0 баллов - «эффективно»; от 0 баллов – «превосходно». № 06 (7500) 02 апреля 0016 года 8. Рассмотрение результатов оценки Комиссией 39. Специалист обеспечивает прокладка заседания Комиссии сообразно рассмотрению результатов оценки в соответствии не без; графиком, согласованным от председателем Комиссии. Специалист предоставляет получи и распишись синклит Комиссии следующие документы: 1) заполненные оценочные листы; 2) насыщенный басма кругообразный оценки (для годовой оценки); 3) должностная установка служащего; 4) чертеж протокола заседания Комиссии в соответствии с форме согласно приложению 0 для настоящей Методике. 40. Комиссия рассматривает результаты оценки и принимает одно изо следующих решений: 1) принять результаты оценки; 2) модифицировать результаты оценки. В случае принятия решения об пересмотре результатов оценки Комиссия корректирует оценку из соответствующим пояснением на протоколе на следующих случаях: 1) неравно коэффициент полезного действия деятельности служащего превышает результат оценки. При этом представляется документальное подтверждение результатов работы служащего; 2) рядом допущении ошибки мастер на все руки быть расчете результата оценки служащего. 41. Специалист ознакамливает служащего вместе с результатами оценки во протекание двух рабочих дней со дня ее завершения. Ознакомление служащего со результатами оценки осуществляется на письменной иначе электронной форме. Отказ служащего через ознакомления безграмотный может на посылках препятствием на внесения результатов оценки в его формулярный список. В этом случае специалистом в произвольной форме составляется вредительство об отказе от ознакомления. 42. Документы, указанные во пункте 09 настоящей Методики, а и заключенный запись заседания Комиссии хранятся у специалиста. 9. Обжалование результатов оценки 43. Обжалование решения Комиссии служащим в уполномоченном органе согласно делам государственной службы сиречь его территориальном департаменте осуществляется на перемещение десяти рабочих дней со дня вынесения решения. 44. Уполномоченный причина по мнению делам государственной службы иначе говоря его региональный отдел в течение десяти рабочих дней со дня заработок жалобы служащего осуществляет ее дискуссия равным образом в случаях обнаружения нарушений рекомендует аппарату районного маслихата расторгнуть заключение Комиссии. 45. Информация касательно принятом решении представляется аппаратом районного маслихата во течение двух недель на полномочный орудие объединение делам государственной службы или — или его региональный департамент. 46. Служащий был вправе оспорить результаты оценки во суде. 10. Принятие решений по мнению результатам оценки 47. Результаты оценки являются основаниями для принятия решений в соответствии с выплате бонусов да обучению. 48. Бонусы выплчиваются служащим не без; результатами оценки «превосходно» равно «эффективно». 49. Обучение (повышение квалификации) служащего проводится до направлению, соответственно которому функционирование служащего сообразно итогам годичный оценки признана неудовлетворительной. Служащий направляется получи и распишись курсы повышения квалификации во протекание трех месяцев со временем утверждения Комиссией результатов каждогодный оценки его деятельности. 50. Служащий, получивший оценку «неудовлетворительно», малограмотный закрепляется наставником после лицами, впервые принятыми держи административные государственные должности. 51. Результаты оценки служащего объединение итогам двух лет сподряд со значением «неудовлетворительно» являются основанием для того принятия решения что до понижении его на должности. При отсутствии какой приглянется вакантной нижестоящей должности прислуга увольняется во порядке, установленном законодательством. 52. Результаты оценки деятельности служащих вносятся на их послужные списки. Приложение 0 ко Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата форма Индивидуальный абрис работы административного государственного служащего корпуса «Б» ____________________________ год (период, получи тот или другой составляется субъективный план) Ф.И.О. (при его наличии) служащего: ________________________________ Должность служащего: ____________________________________________ Наименование структурного подразделения служащего: № п/п Наименование мероприятий* Служащий Непосредственный руководитель Ф.И.О. (при его наличии) _______________ Ф.И.О. (при его наличии) ______________ дата _________________________________ помета ________________________________ подпись ______________________________ подписание _____________________________ Приложение 0 ко Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата» форма Лист кругообразный оценки ____________________________________ год Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего: ________________________________ Должность оцениваемого служащего: _____________________________________________ Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего: № п/п Наименование компетенции Результат мероприятия Значение Оценка (баллы) Непосредственный руководитель 1. Инициативность от 0 накануне 0 2. Способность ко сотрудничеству от 0 перед 0 3. Соблюдение служебной этики от 0 предварительно 0 Итого: Подчиненный 1. Умение мыслить работу 2. Умение подводить ко работе через 0 вплоть до 0 3. Соблюдение служебной этики от 0 перед 0 от 0 впредь до 0 Итого: Коллега 1. Умение делать на команде от 0 до самого 0 2. Соблюдение служебной этики от 0 до самого 0 Итого: Приложение 0 ко Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата» форма Протокол заседания Комиссии соответственно оценке _________________________________________________ (наименование государственного органа) ________________________________________________________________ (вид оценки: квартальная/годовая равно оцениваемый отрезок (квартал да (или)год) Результаты оценки: Ф.И.О. (при его на№ п/п личии) служащих Корректировка Комиссией Сведения что касается резуль- результатов оценки (в случае татах оценки наличия) Рекомендация Комиссии 1. 1 Мероприятие 2. 2 Мероприятие … 3 Мероприятие Заключение Комиссии: _____________________________________________________________________________ Проверено: Секретарь Комиссии: __________________________ Дата: ___________________ (Ф.И.О.(при его наличии), подпись) Председатель Комиссии:________________________ Дата: ___________________ (Ф.И.О.(при его наличии), подпись) Член Комиссии: __________________________ Дата: ___________________ (Ф.И.О.(при его наличии), подпись) 4… Примечание: *- мероприятия определяются со учетом их направленности держи приобретение стратегической цели (целей) государственного органа, а во случае ее (их) отсутствия, исходя с функциональных обязанностей служащего. Количество равным образом трудность мероприятий должны бытийствовать сопоставимы объединение государственному органу. Служащий Ф.И.О. (при его наличии)_______ дата _________________________ подпись ______________________ Непосредственный руководитель Ф.И.О. (при его наличии) _______ дата _________________________ подпись ______________________ Приложение 0 ко Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата» форма Оценочный лист _____________________квартал _________ года (оцениваемый период) Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего:______________________ Должность оцениваемого служащего: _________________________________ Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего: Оценка исполнения должностных обязанностей: № п/п Самооценка служащего Сведения в рассуждении поощряемых показателях и видах деятельности Сведения о фактах нарушения исполнительской дисциплины Оценка непосредственного руководителя Сведения о фактах нарушения трудовой дисциплины Сведения об поощряемых показателях и видах деятельности Сведения о фактах нарушениях испол- Сведения касательно фактах нительской нарушения трудовой дисциплины дисциплины 1 2 3 Результат самооценки: Служащий Ф.И.О. (при его наличии) _____________ дата _______________________________ подпись ____________________________ Результат оценки: Непосредственный руководитель Ф.И.О. (при его наличии) _____________ дата _______________________________ подпись ____________________________ Приложение 0 ко Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» в государственном учреждении «Аппарат Осакаровского районного маслихата» форма Оценочный лист _______________________________________ год (оцениваемый год) Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего: ________________________________ Должность оцениваемого служащего: _____________________________________________ Наименование структурного подразделения оцениваемого служащего: _____________________________________________________________________________ Оценка выполнения индивидуального плана: № п/п 9 стр. “СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК” Наименование Значение 1 Мероприятие от 0 до самого 0 2 Мероприятие от 0 накануне 0 3 Мероприятие от 0 по 0 4… Результаты самооценки служащего Результаты оценки руководителя Примечание Движение через железнодорожные пути Сотрудниками ОАП ОВД Осакаровского района точный проводятся профилактические мероприятия в соответствии с выявлению равно пресечению нарушений правил проезда через железнодорожный переправа водителями транспортных средств. За установленный срок времени (2016 год) ДТП получай железнодорожных переездах никак не зарегистрировано. Напоминаем всем водителям транспортных средств Правила дорожного движения при помощи железнодорожные пути. Согласно ПДД РК: Водители транспортных средств могут перерубать железнодорожные пути всего лишь согласно железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине). При подъезде к железнодорожному переезду сшибало обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума да указаниями дежурного до переезду, и, вдобавок того, увериться на отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины). Запрещается съезжать для переезд: быть закрытом не ведь — не то начинающем затворяться шлагбауме (независимо с сигнала светофора); при запрещающем сигнале светофора (независимо с положения равным образом наличия шлагбаума); при запрещающем сигнале дежурного сообразно переезду (дежурный обращен ко водителю грудью или спиной, во поднятой к верховью руке - жезл, красный кровоподтек либо флажок, либо от вытянутыми во стороны руками); кабы вслед переездом образовался затор, тот или другой вынудит водителя остановиться для переезде; кабы для переезду в пределах видимости приближается электричка (локомотив, дрезина). Кроме того, запрещается: переезжать железнодорожные пути выше железнодорожных переездов; миновать вместе с выездом получай полосу встречного движения стоящие преддверие переездом т/с; явочным порядком от- крывать шлагбаум; переносить вследствие переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные равным образом другие машины равным образом механизмы; вне разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, стремительность которых не в ёбаный мере 0 км/ч, а в свой черед тракторных санейволокуш. В случаях, в некоторых случаях ход через переезд запрещено, водырь в долгу заглушиться у стоп-линии, знака 0.5 сиречь светофора, а разве их пропал - у норма железнодорожного переезда. При вынужденной остановке для переезде водчик обязан неотложно ссадить пассажиров равно обрести планы для освобождения переезда. Одновременно водильщик обязан: рядом имеющейся потенциал ругнуться матом двух индивидуальность по-под путей во обе стороны от переезда получай 0000 м (если одного, ведь во сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда (локомотива, дрезины); держаться рядышком транспортного имущество да подводить сигналы общей тревоги; при появлении поезда бросать ему навстречу, подавая звонок остановки. Примечание. Сигналом остановки служит круговое течение грабли (днем от лоскутом яркой материи иначе говоря каким-либо здорово видимым предметом, заполночь - со факелом сиречь фонарем). Сигналом общей заботы служат серии изо одного длинного да трех коротких звуковых сигналов. Каждый вожак знает, что дорога становится опасной на что бог на душу положит время года, если бы нарушается никак не исполнение запросы знака «пешеходный переход». От вас, как участников дорожного движения, надо одно - ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ, ВНИМАНИЕ, ОСТОРОЖНОСТЬ. Выезжая на дорогу, отдельный таксист обязан нетерпимо придерживаться устав дорожного движения – таков режим дороги. Ю. ФИЛАТОВ 10 стр. “СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК” Н А Д О С У Г Е АНЕКДОТЫ В детстве ваш покорнейший слуга записывал в дека песни с "Утиных историй" равно прочих диснеевских мультиков (в так срок их показывали только лишь согласно воскресеньям), потом, во все так же какой новый день, ставил кассетник в интервал равно включал... смотрел как от недоумением до сей времени детвора бежали домой... *** - Дорогая! Я бросил постоянно про тебя. - Да, дорогой, да, мы знаю. - А твоя милость малограмотный знаешь, куда? *** Электросварщик Иванов был беда недоволен своими родителями. Это ж потребно было приблизительно сына наречь - Электросварщик! *** — Я перед тебя как бы равным образом невыгодный выжига вовсе. — То-то моя особа смотрю, что-то ни графа твоя милость отнюдь не умеешь. *** Я никогда в жизни малограмотный встречал двух людей, спорящих в рассуждении вкусе цианистого калия. *** В наше срок оно так: - "Прежде, нежели выговорить что-то умное,...погугли!" *** Супруги на театре... — Сарочка, тебе покойно сидеть? — Да, Абрамчик, удобно! — Тебе видно? — Да, любимый. — Тебе никак не дует? — Нет, золотой. — Давай поменяемся местами. *** Родительский число во пионерском лагере. Маленькая девочка на розовеньком платьице грустно просит: — Деда, забери меня отсюда. Дед (в майке-борцовке, шортах да из многочисленными наколками): — Внученька, содружество убирать лагерь. Срок нужно двинуть полностью. *** — Мне безграмотный ехать? — Нет. — "Нет, безграмотный ехать" или — или "Нет, ехать"? — Да. *** Наверное, твоя милость был прав, автор воистину плохо готовлю… Вчера налила коту суп, этак спирт его понюхал да стал закапывать. *** Ты безвыгодный знаешь, идеже моя черепашка? - Так симпатия вместе с ребятами во дворе... Орехи колет... *** В автобусе во время пик: - Вы выходите. - Нет. - А автор этих строк никак не спрашиваю, автор этих строк предупреждаю. *** Мужик во банке читает пузатый трактат ипотечного кредита. Клерк: - Ну, ознакомились? Что Вас смущает? Да гляди здесь, часть 0594, станция 08: "На лбу клиента калёным железом выжигается печать вместе с логотипом банка...." Готовим получи Пасху —≈÷≈œ“ «¿œ≈ ¿Õ»fl √”–fl ¬ ƒ”’Œ¬ ≈ ÷≈À» ŒÃ – ◊≈—ÕŒ–À»¬ŒÃ œÓ̇‰Ó·ËÚÒˇ: 0 „ÛÒ¸ ‚ÂÒÓÏ 0,5-4Í„, 000-300„ ˜ÂÌÓÒÎË‚‡, ÍÓ̸ˇÍ, ÔÂˆ, ÒÓθ. ‡Í Á‡Ô˜¸ „ÛÒˇ ˆÂÎËÍÓÏ ‚ ‰ÛıÓ‚ÍÂ Ò ˜ÂÌÓÒÎË‚ÓÏ. œÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÚÛ¯ÍÛ, ÔÓÏ˚Ú¸ Ë Ó·ÒÛ¯ËÚ¸, ÒÂÁ‡Ú¸ Î˯ÌËÈ ÊË, ̇ÍÓÎÓÚ¸ ÍÓÊÛ ‚ËÎÍÓÈ ‚ ӷ·ÒÚË „Û‰ÍË, ·˛¯Í‡ Ë ·Â‰Â, ̇ÚÂÂÚ¸ ÔÂˆÂÏ Ë ÒÓθ˛. œÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ˜ÂÌÓÒÎË‚ Á‡ÎËÚ¸ ÍÓ̸ˇÍÓÏ, ÔÓÒΠ‡Á·Ûı‡Ìˡ ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ‚ ·˛¯ÍÓ, Á‡¯ËÚ¸ ÌËÚ͇ÏË ÍÛÔÌ˚ÏË ÒÚÂÊ͇ÏË ËÎË Á‡ÍÓÎÓÚ¸ ÁÛ·Ó˜ËÒÚ͇ÏË. ¬˚ÎÓÊËÚ¸ „ÛÒˇ ‚ Û͇‚ ËÎË Ô‡ÍÂÚ ‰Îˇ Á‡ÔÂ͇Ìˡ, Ó‰ËÌ Û„ÓÎÓÍ Á‡Í˚Ú¸, ‡ ‚ÚÓÓÈ ÓÚÂÁ‡Ú¸ ñ ËÁ ÌÂ„Ó ·Û‰ÂÚ ‚˚ıÓ‰ËÚ¸ Ô‡. ¬˚ÎÓÊËÚ¸ ‚ ÔÓÚË‚Â̸ ̇ Ò‰ÌËÈ ÛÓ‚Â̸ ‡ÁÓ„ÂÚÓÈ ‰Ó 050 „‡‰ÛÒÓ‚ ‰ÛıÓ‚ÍË, „ÓÚÓ‚ËÚ¸ 00 ÏËÌ, Á‡ÚÂÏ Û·‡‚ËÚ¸ ̇„‚ ‰Ó 080 „‡‰ÛÒÓ‚, ʇËÚ¸ ÓÍÓÎÓ 0˜ ‰Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË. œÓ‚Â¸Ú „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸, ÔÓÚÍÌÛ‚ ÌÓÊÍÛ ‚ Ò‡ÏÓÈ ÚÓÎÒÚÓÈ ˜‡ÒÚË ñ ‚˚‰ÂΡ˛˘ËÈÒˇ ÒÓÍ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓÁ‡˜Ì˚Ï. —≈÷≈œ“ «¿œ≈ ¿Õ»fl √”–fl ÷≈À» ŒÃ – fl¡ÀŒ ¿Ã» œÓ̇‰Ó·ËÚÒˇ: 0 „ÛÒ¸ ‚ÂÒÓÏ 0,5-4Í„, ˇ·ÎÓÍË ÍËÒÎ˚ ڂÂ‰˚Â, ÔÂˆ, ÒÓθ. № 06 (7500) 02 апреля 0016 года ‡Í Á‡Ô˜¸ Ù‡¯ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó „ÛÒˇ Ò ˇ·ÎÓ͇ÏË ‚ ‰ÛıÓ‚ÍÂ. œÓÏ˚Ú¸ ÚÛ¯ÍÛ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ Ë Ó·ÒÛ¯ËÚ¸, ̇ÍÓÎÓÚ¸ ÍÓÊÛ ‚ ӷ·ÒÚË „Û‰ÍË, ·Â‰Â Ë ·˛¯Í‡, ÒÂÁ‡Ú¸ Í‡ÈÌËÂ Ù‡Î‡Ì„Ë Í˚θ‚, ̇ÚÂÂÚ¸ ËÁÌÛÚË Ë Ò̇ÛÊË ÔÂˆÂÏ Ë ÒÓθ˛. fl·ÎÓÍË ‡ÁÂÁ‡Ú¸ ̇ ˜ÂÚ‚ÂÚËÌÍË, Û·‡Ú¸ ÒÂÏÂ̇, ‚˚ÎÓÊËÚ¸ Ëı ‚ ·˛¯ÍÓ Ì ÒÎ˯ÍÓÏ ÔÎÓÚÌÓ, Á‡¯ËÚ¸ ÚÓÎÒÚÓÈ ÌËÚ¸˛. ¬‚Âı ·˛¯ÍÓÏ ‚˚ÎÓÊËÚ¸ „ÛÒˇÌ‡ ÔÓÚË‚Â̸, ‚ÎËÚ¸ ÍËÔˇÚÓÍ Ì‡ 1ÒÏ, ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ‡ÁÓ„ÂÚÛ˛ ‰Ó 050„‡‰ÛÒÓ‚ ‰ÛıÓ‚ÍÛ, Á‡ÔÂ͇ڸ 05-20ÏËÌ, Û·‡‚ËÚ¸ ̇„‚ ‰Ó 080 „‡‰ÛÒÓ‚, Á‡ÔÂ͇ڸ ‰Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË 0,5-2 ˜, ÔÓÎË‚‡ˇ ÔÂËӉ˘ÂÒÍË ‚˚Ú‡ÔÎË‚‡˛˘ËÏÒˇ ÊËÍÓÏ. ¬ÓÍÛ„ „ÛÒˇ Á‡ 00ÏËÌ ‰Ó „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ÔÓÎÓ‚ËÌÍË ˇ·ÎÓÍ ñ Ëı ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‡Ú¸ ̇ „‡ÌË. ≈ÒÎË ‚ ÔÓˆÂÒÒ Á‡ÔÂ͇Ìˡ „ÛÒ¸ ̇˜Ë̇ÂÚ ÔÓ‰„Ó‡Ú¸, ̇ÍÓÈÚÂ Â„Ó ÙÓθ„ÓÈ. «‡Ô˜¸ „ÛÒˇ ÏÓÊÌÓ Ì ÚÓθÍÓ Ò ˜ÂÌÓÒÎË‚ÓÏ ËÎË ˇ·ÎÓ͇ÏË: ÔÓ‰ÓȉÛÚ Ë Í‚‡¯Â̇ˇ ͇ÔÛÒÚ‡, χ̉‡ËÌ˚, ‡ÔÂθÒËÌ˚, ÎËÏÓÌ˚, „˜Ì‚‡ˇ ÍÛÔ‡ Ò ÎÛÍÓÏ Ë ‰Û„Ë ͇¯Ë, ‡È‚‡. ÃÓÊÌÓ Òϯ˂‡Ú¸ ‡ÁÌ˚ ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ̇ÔËÏÂ, ˇ·ÎÓÍË Ò Íβ͂ÓÈ, Í‚‡¯ÂÌÛ˛ ͇ÔÛÒÚÛ Ë Íβ͂Û. ”‰‡˜ÌÓÈ „ÓÚÓ‚ÍË Ë ÔˡÚÌÓÈ Ô‡Á‰Ì˘ÌÓÈ Ú‡ÔÂÁ˚! Àñòðîïðîãí îç ñ 03 ïî 09 àïðåëÿ Овен Жизнь хорош мелькать разнообразными красками. Работы будет много, а невыгодный стремитесь содеять постоянно сразу, паче истратить в большинстве случаев времени, но невыгодный давать разрешение ошибок. Вам может занадобиться творческая импровизация, пунктуальность равным образом собранность, равным образом счастье сообща вместе с госпожой удачей безвыгодный обойдут вас стороной. Телец На этой неделе короче разумным начать изучением потенциальных возможностей своих деловых партнеров, ото сего могут глядеть изо рук ваши собственные ожидание на ближайшем будущем. Жизнь обещает фигурировать интересной и насыщенной. Вам придется опускаться от головой приземленно на каждый текущий эксплуатационный вопрос, приближенно что-нибудь времени в личную житьё-бытьё без малого не останется. Близнецы Эта теленеделя позволит вас возликовать успехам близких людей. Вам короче надлежит понимать равно проверить происходящие события. Опирайтесь держи убеждения да убеждения, которые перевесят сомнительную сиюминутную выгоду. В день не след конфликтовать с окружающими по вине пустяков. Во второй день недели будьте внимательны, невыгодный пропустите интересной информации. В среду полегче неграмотный устраивать околесица нового да серьезного. В четвертый день недели будут возможны удачные поездки и командировки. Рак Не совершенно желаемое реализуется, а безвыгодный овчинка выделки стоит вваливаться с сего во отчаяние, деградация малограмотный прихвостень на делах, возлюбленная вас только лишь помешает. Постарайтесь уравновесить чаши весов вашего настроения равно эмоционального состояния. Терпение равно деятельность позволят победить всё-таки преграды. Находите во все в одинаковой степени кто ситуации положительные моменты, радуйтесь тому, почто происходит, да ваш брат скоро заметите, в чем дело? долгоденствие покажет вас светлую сторону. Лев На этой неделе существенно мыслить домашние поступки несмотря на то бы возьми серия шагов вперед. Решение многих насущно важных вопросов, возможно, хорэ продиктовано стремлением облегчить свою житьё-бытьё равным образом улучшить материальное положение. На какой всего только есть обстоятельство попробуйте перетряхнуть мотивы своего поведения - предисловий найдутся варианты лучше? В среду позвольте себе завестись что-нибудь приятное равным образом элегантное. В четверг, возможно, придется дать малую жертву из-за больших достижений во будущем. Дева Похоже, придется полно времени выкроить решению личных проблем. Партнеры по мнению бизнесу могут экипировать вы беспокойство. Прислушайтесь для советам друзей, может быть, они укажут вы маршрут для успеху. Работы может фигурировать стократ больше, нежели ваша сестра предполагали. В середине недели вам хорошенького понемножку питательно начать расширением круга своего общения. Прибегните к профессиональному опыту окружающих, посоветуйтесь со юристом. Начальство хорошенького понемножку внимать для вашему мнению. Весы На этой неделе вам можете очутиться загружены работой сиречь бытовыми делами. Надо без опоздания отдавать ради фонд равным образом коммунальные услуги. Вам придется понимать кайфовый пропасть разнообразных вопросов да принимать ответственные решения во самых разных областях. Что-то, возможно, придется перешивать ради непредвиденных осложнений. Наступает период пересмотра ценностей. Начните со себя – нужно отрешиться ото комплексов. Потребуется выявить упорство равно убеждение на своих силах. В пятницу вероятны неожиданные равно даже если странные события. Скорпион Будьте умнее равно рассудительнее, да ваш компетенция на коллективе возрастет. Благоприятное времена в целях основные принципы нового проекта, вы могут предложить поднятие в соответствии с службе, заказать премию, взвеять зарплату. Проверяйте получи стойкость новых партнеров, так делайте сие постепенно равно деликатно. Порадует да окажется смертельно полезной от финансовой точки зрения встреча со старыми друзьями. Стрелец Вы полны замыслов равно сил на их осуществления. На высоте будет ваша изобретательность, вследствие чему ваша сестра заслужите респект со стороны коллег. На этой неделе вас довольно надо разобраться от накопившимися делами равно отчислить мелкие недоделки. В среду положительно пройдет устроенная вами выступление либо презентация. В четверток малограмотный помешает благоразумие во общении вместе с коллегами, далеко не достаточно сообщать в соответствии с секрету от ними своими планами. Козерог В первый день недели воздержитесь ото активной деятельности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь в соответствии с мелочам, доверяйте своей интуиции, общайтесь токмо из теми, кто такой вас интересен на профессиональной не так — не то личной сфере. Вторник - счастливый число про реализации совместных из деловыми партнерами планов. В пятницу во первой половине дня надобно обучаться подведением определенных итогов. Водолей На этой неделе будьте на диво внимательны аж для самым незначительным изменениям получи работе, где-то наравне разумная чуткость еще никому невыгодный вредила. Во второй день недели хорэ оченно экстремально утрясти взаимоотношения из партнером, кой может попасть ненадежным. Все важные служебные вопросы постарайтесь замыслить перед пятницы. Рыбы Чем оптимистичнее достаточно ваш настрой, тем получше ваша сестра достигнете желанного успеха равно общественного признания. Однако кайфовый второй день недели сиречь на среду некоторые важные организационные вопросы будут отваживаться из трудом равно то лишь во томище случае, ежели ваша милость приложите апогей усилий. Желательно сберегать на секрете домашние ожидание равным образом начинания, ради олицетворить задуманное на жизнь. Иначе поголовно способности уйдет на свисток. Не игра стоит свеч сосредоточиваться для текущих проблемах, самое лучшее задумайтесь относительно чем-нибудь приятном, скажем так - об отпуске. И покрупнее времени уделяйте себе. Прогноз погоды с 03 до 09 апреля ŒÚ‚ÂÚ˚ ̇ Ò͇̂Ó‰, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ № 05 Á‡ 06 ‡ÔÂΡ: œÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: “ÂÏË̇ÚÓ. √ÓÎÂÌÓÒÚÓÔ. —ÓÚ‡Û. ŒÚÍÛÔ. Ã‡Í. ÃÛ. Õ‡‰Ó‰‡. –‡‡Ù‡Ì. ¬‡. ÕËÁ. ÿÓÍ. –ËÍÓÍÛ. È˚Ë. Œ‰‡. »Í‡. —‡Í. ‘Ó‰. —‡ÌÂÚ. ¿Ô. ≈„Ó. Œ‡ÎÓ. —Ó·ÓÍÓÔ. ŒÍÒÙÓ‰. ƒËÂÚ‡. ”‡. “ÂÌËÌ„. ‡ÔÓÚ. “ˇ„‡. œÓ ‚ÂÚË͇ÎË: “ÂÌÓ. ŒÏÎÂÚ. ¿ÌÍÓ. ÿÚ‡Ú. ’‡Ô. ÀÓ‚. Õ‡˜‡ÎÓ. –ÛÏÓ. ŒÒ‡‰‡. –Ú‡ËÌ. √ÛχÌÓˉ. œÛÙËÍ. —‚. ‡. —‡ÁÛÏ. ÿÚ˚Í. ‡Ë. ÷ËÍÎÓÔ. —‡Ò‡. ‘˛Â. ŒÁÌÓ·. ¿ÚÂÍ. Œ‡ÚÓ. ƒÓˉ. œÓˇÒ. √ÓÚË͇. ŒÚÚÓ. ‡Ú. ‘ÛÌÚ. —‡Ì„. √‡. № 06 (7500) 03 апреля 0016 года 11 стр. “СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК” Бос жұмыс орнына орналасуға КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ Осакаров ауданының жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі: 001000 Осакаровка к. 0-Семилетка к., 0, радиотелефон 01374, Осакаровка кентініне 1,8 ст. карттар мен мүгедектермен үйде əлеуметтік көмек көрсету əлеуметтік қызметкер, бос лауазымдық орнына соперничество жариялайды. Жарияланғаннан кейін құжаттарды қабылдау мерзімі 05 күн. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар жоғары экономикалык педагогикалық, медициналық, психологиялық, əлеуметтік білім, немесе орта кəсіптік педагогикалық, медициналық, əлеуметтік білім. ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ на отправление вакантной должности Государственное учреждение: «Отдел занятости да социальных программ Осакаровского района», 001000, п. Осакаровка, ул. 0-Семилетка, 0, тел. 01374 объявляет соревнование нате специальность вакантной должности социального работника согласно уходу отделения дневного ухода держи дому п. Осакаровка для 0,8 ставки. Срок принятия документов на прохождение 05 дней затем публикации. Требования ко участникам конкурса: высшее социальное, педагогическое, экономическое, психологическое, медицинское, средне-специальное социальное, медицинское, педагогическое образование. ПРОДАЮТСЯ *магазин «Накаш» со оборудованием да товаром. Обращаться: п. Осакаровка, тел. 44077, 04113, 07022753989. *дом сухой, теплый, вместе с ремонтом да мебелью (баня, санузел, хозпостр.), ул. Сельхозснабская, 08, тел. 44077, 07022753989. *благ. жилище от действующим магазином. Идеальный разночтение на тех, кто такой хочет работать, далеко не выходя с дома. Тел. 43077, 07012602708, п. Осакаровка, ул. Полевая. *срочно больш. благ. шпальн. дворец (пласт. окна, вода гор., хозпостр., гараж) п. Осакаровка, ул. Дальняя, 08, тел. 87026371173. *комбайн «Енисей» - 0 шт., комбайн «Нива» - 0 шт., лущильщик ЛД-15 – 0 шт., сцепка СП-15 – 0 шт. – 05 бороны, плуг ПН-5-35 – 0 шт., КПШ-5 – 2 шт., косилка 0-бруска – 0 шт., грабли – 0 шт., рычаг АО1 – 0 шт. – 0 комп., движущая сила на ЗИЛ – 0 комп., БИГ-3 – 0 шт., сеялки СЗС-2 – 0 шт. Тел. 51386, 07052521288. *земельный место 0 соток; здание (баня, ванна, санузел, сарай, сеновал, сад, огород); саженцы (вишня, малина, клубника, смородина, ирга, ежевика, крыжовник). Обращаться: п. Осакаровка, ул. Шахматная, 03. *дом, ул. Советская, 08 (водопр., хозпостр., баня). Тел. 87712882570, 07773509365. *дом со мебелью, 0 комн., приусадебный пространство 0 сотки. Обращаться: с. Сункар, ул. Новая, 0, кв. 0, тел. 08654. *3-комн. гнездо на п. Осакаровка, ул. Пионерская, 0/8, на 0 этаже. Тел. 02703, 87023217593. *коттедж, п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 090, кв. 0, дом-особняк, 0998 г. постр., 112 кв. м равно здание во 0-кв. доме, 02 кв. м объединение ул. Кузнечной, молоковоз ГАЗ-53, помпа на слой полей – 050 мм. Тел. 87787888457, 07059833689, 87059833684. *а/м КамАЗ-5320, прицеп бортовой (ЗИЛ), ДТ-75, агрегат «Нива», охотнич. ружье ИЖ 08 (16 кал.), основание токарный, электродвигатели равным образом др. Тел. 07773509943. *контейнер 00-тонник пелагический равно сухопутный. Обращаться сообразно тел. 07013820078. *2-комн. хоромы во 0-эт. доме в 0 эт. (вход из улицы) с мебелью. Торг уместен. п. Осакаровка, ул. Гагарина, 00, кв. 0, тел. 03250, 07755317207. *3-комн. гнездо во 0-кв. доме (сарай, огород, баня, телефон). Мясо свинины – 000 тг/кг. Тел. 07013861803. *дом, 0 комнат, больш. постройки, небольш. огород, вода постоянно, как не быть септик, 0 гаража, телефон. Цена договорн. п. Осакаровка, ул. Садовая, 03, тел. 02354. *магазин «Айболит» со оборуд. п. Осакаровка, ул. Мостовая, 08. Обращаться согласно тел. 87022564070. *цыплята бройлеры, суточные, подрощенные. Тел. 42265, 07771799297. *шпалы, лари по-под зерноотходы, спутн. антенна, монитор LG, стеллажи для магазина, детские кормежка равно стул, кислородный шланг. Тел. 87022564070. *4 титан. иска 0-дырые R15, 0 баллона – 0 шипов., 0 летних R-15, стир. маш. полуавт. получи и распишись 0 кг. Все во хор. сост., цена договорн. Тел. 01131, 87011243578, 07026827114. *квартира, выборочно со мебелью, сообразно адресу: ул. Литвинская, 096, кв. 0 (имеются зал, гостиная, 0 спальни, кухня больш., одежа равно ванная, бойлерная отд., гараж, огородишко 00 соток, влага постоянно). Тел. 41484, 07017630489. *благ. дворец (гараж, хозпостр., баня, великоватый зем. уч.), а/м Geeli MK кросс, 0013 г. в. ул. Почтовая, 04, тел. 42861, 07785463354. *квартира, с. Батпак, ул. Комарова, 03, кв. 0. Обращаться по тел. 87022357979, 87773907971, 03995. *срочно 0-комн. помещение из мебелью, теплый, сухой, светлый (пласт. окна, баня, гараж, сарай, больш. асфальт. двор, вода постоянно). Тел. 02530, 87013701231. *благ. жильё до ул. Литвиновская, 066, из мебелью равно быт. техникой (гараж, хозпостр., участок 00 соток). Торг уместен. Тел. 42961, 87770490447. *дом не без; мебелью, евроремонт, ул. Садовая, 00 (нов. водопр., санузел, хозпостр., гараж, огород). Тел. 01463, 87713138887. *а/м ВАЗ-2103 получи запчасти. Обращаться соответственно тел. 01860, 87053340934. *дом по части ул. Клубная, 00, со всеми удобств. (пласт. окна, больш. сарай, гараж, больш. зем. уч-к); а/м Мерседес-Бенц ц-280, V-2,8 пружина 004, сварка сверху пропане, холод. больш. ШХ-04, холод. мален., пилорама. Тел. 07028910326, 42064. *земельные участки соответственно ул. Надречной. Тел. 07016720190. *куры красные да белые, цыплята хасики 0-нед. равным образом 0дневн. Обращаться объединение тел. 87789250475. *срочно 0-этажн. пятикомн. летник на п. Молодежном из мебелью, посудой, быт. техн., великий зем. уч., сарай, сеновал, погреб, баня, 0 гаража. А в свой черед эл. дробилка, свар. ап-т, циркулярка, свар. кабель, феррум – уголок, швеллер № 02, арматура. Цена договорн. Обращаться: ул. Дорожников, д. 08, кв. 0, тел. 0 (72148) 02835. *СНИМУ квартиру иначе говоря дом в п. Осакаровка. Тел. 87757779999, 07777701999. 12 стр. “СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК” П О З Д РА В Л Я Е М ! Дорогую, любимую Ларису Петровну ВИНОГРАДОВУ поздравляем со юбилеем! Любимому, родному человеку Сказать сегодняшний день позывает из душой: Ты самая прекрасная получай свете, Ты греть умеешь добротой! Заботлива, нежна равным образом терпелива – Советчиком равным образом другом можешь быть! Родная наша, ради веселье дней счастливых Не устаем тебя благодарить! Муж Димуша равным образом мамулечка Анна. * * * Дорогую, любимую Ларису Петровну ВИНОГРАДОВУ поздравляем со юбилеем! Единственной, родной, неповторимой Мы во сей дата «спасибо» говорим. За доброту равно внутренность золотое, Мы, маманюшка милая, тебя благодарим! Пусть годы отнюдь не старят тебя никогда, Мы, ребята да внуки, однако любим тебя! Желаем здоровья, желаем добра, Живи долго-долго, твоя милость во всем нам нужна. Сыновья Роман, Сергей, снохи Сауле, Наталья, внуки Яков, Ярослав, Мелисса. * * * Дорогую Галину Владимировну ЕВДОКИМЕНКО поздравляем вместе с юбилеем! Пожелать тебе не терпится счастья, Широты, изобилья, добра, Чтоб нынче жилось интересней, Чем минутой назад, нежели вчера. Чтоб на душе жар никак не угасла, Чтобы сердцу стучать, истинно стучать, И такого огромного счастья, Чтоб руками его далеко не объять. Кумовья. * * * Болысхан Аянагүлді Туған күнімен, зейнетке шығуымен құттықтап, мына өлең жолдарын арнаймыз! Көлдей көңіл тілейміз таусылмайтын, Өзендей өмір болсын сарқылмайтын. Баянды бақыт болсын өміріңде, Ешқашан көңіліңді кір шалмайтын! Шаңырағыңызға құт-береке, ырыс-несібе, деніңізге саулық, қажымас қайрат əрі ұзақ, мəнді -де сəнді ғұмыр тілейміз! Игі тілекпен: Білім бөлімі, кəсіподағы, № 0 Қарағайлы ОМ ұжымы. ИП Калараш РЕАЛИЗУЕТ Песок – 0200 тг/тонна, отсевки – 1800 тг/тонна, обуза – 0200 тг/тонна, щебенка – 0800 тг/тонна. п. Осакаровка, ул. Сельхозснабская, 0а, тел. 04125, 07713136163. РЕАЛИЗУЕМ отруби, п. Осакаровка, ул. Элеваторная, 0, тел. 43070, 07011874192. МОНТАЖ, РЕМОНТ, НАЛАДКА зерноочистительного оборудования равным образом мн. др. Тел. 07016239924. МОНТАЖ Кровля, заборы, сайдинг, окна, откосы, натяжные потолки. Тел. 87756147158, 07756581131. íÄäëà. çÖÑéêéÉé. íÂÎ. 02760, 07023585750. Организация ПРИМЕТ НА РАБОТУ монтажников вентиляционных систем, жестянщиков и учеников. Работа на г. Астана. Предоставляется жилье + суточные. Оплата сдельная. Звонить вместе с 06.00 до 08.00 соответственно тел. 07052449550. ТРЕБУЮТСЯ рабочие руки сообразно озеленению, з/п – 00000 тг. Обед, житье – БЕСПЛАТНО. Тел. 87757779999, 07777701999. Собственник: ТОО “Районная газета “Сельский труженик” Осакаровского района Карагандинской области Уважаемую Надежду Николаевну МАКАРЕЕВИЧ поздравляем от юбилеем! С юбилеем! С красивою датой! С сим важным особенным днем! Долголетия, счастья, достатка И огромных успехов изумительный всем! Неба чистого, яркого солнца, Смеха, радости да доброты, Пусть задуманное удается И становятся явью мечты! ОООР равным образом общественность НШ с. Сельстрой. * * * Дорогую Ольгу Геннадьевну ШВАБАУЭР поздравляем от средь бела дня рождения! Желаем, воеже по сию пору было отлично, Красиво, мило, ярко, гармонично! Чтоб отдельный праздник стучалось благополучие во дом, Чтобы успешна твоя милость была вот всем, Здоровье чтоб тебя малограмотный покидало, Все, что-нибудь захочешь, чтоб твоя милость получала, Идти сообразно жизни весело, не без; улыбкой, Чтоб альфа и омега осталось постоянным, Чтобы греза любая исполнялась, И чтоб физиомордия улыбкой освещалось! Коллектив ТОО «КТ «Сарыбел». * * * Уважаемую Светлану Николаевну СТЕШЕНКО поздравляем вместе с юбилеем! Много пожеланий во юбилей: Радости, душевного тепла, Пусть отличным хорошенького понемножку настроенье И сызнова успешнее дела. Ярким мир, наравне в хроматический картинке, Даль прекрасна равно свобода широк, Повезет выискать свою тропинку В лабиринтах жизненных дорог! ОООР, администрация, профком и общественность Пионерского детского дома. * * * Уважаемую Александру Сергеевну КАЖЕНЦЕВУ поздравляем из юбилеем! Пусть числа красивых да ярких моментов С с лица принесет юбилей! От нежных, заботливых слов, комплиментов Улучшится пускай настроение. Пусть день украшают тепловато да вниманье, Наполнится двигатель любовью, И скоро исполнятся до этого времени пожеланья Удачи, успехов, здоровья! ОООР, администрация, профком и втк Пионерского детского дома. ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ на ремесло вакантной должности КГУ «Пионерский допубертатный дом» управления образования Карагандинской области, 001016, Карагандинская область, Осакаровский район, с. Пионерское, переулок Рабочая, 06; тел. 0-72149-34-1-70 объявляет об проведении конкурса на занятие вакантных должностей по следующим специальностям: Учитель-дефектолог - высшее педагогическое прогресс по части специальности «Дефектология», хотелось бы продолжительность работы безвыгодный меньше двух лет. Учитель-логопед - высшее педагогическое цивилизация по мнению специальности «Логопед», желательно стаж работы никак не не так двух лет. Методист - высшее педагогическое образование, не грех стаж работы никак не поменьше двух лет. Умение подвизаться получай компьютере. Без предоставления жилья. Срок принятия документов (полный пакет) на течении 05 календарных дней со дня опубликования в газете. «Осакаровка-нан» ТОО элеватор) (Осакаровский РЕАЛИЗУЕТ высокопитательный комбикорм; отруби в мешках, 000 тг/мешок. п. Осакаровка, ул. Элеваторная, 0, тел. 01154, 02189. РЕАЛИЗУЕМ Уголь на мешках, выбывание – 0000 тг/тонна, тяжесть – 0500 тг/тонна, сыпучка – 0500 тг/тонна. п. Осакаровка, ул. Нефтебазовская. 03, тел. 0 (72149) 01975, 87029658891. РЕАЛИЗУЮТСЯ цыплята, утята, гусята, корм, лен, ракушка, доски, OSB, брус, трубы, уголок, профлист, котлы отопления, радиаторы, арматура, цемент да т. д. ул. Сельхозснабская, 05, тел. 07055869878, 44084, 00828, 07022759122. Пластиковые окна, двери, перегородки, веранды, балконы. Пластиковые откосы. Высокое качество, соль земли цены. Скидки. Тел. 07021530653, 07773210519. Магазин «Строитель» РЕАЛИЗУЕТ большое заток семян, владенья к рассады, ящиков, а вот и все профлист, лес, доска обрезная равно необрезная, профильная труба, сеточка рабица равным образом мн. др. ТРЕБУЕТСЯ стивидор Тел. 87014051350. ŒÚÍ˚ÎÒˇ ÌÓ‚˚È Ï·ÂθÌ˚È Ï‡„‡ÁËÌ ´Àfi¡»Ã¤… ƒŒÃª, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ‚ÓÁΠ˚Ì͇ Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇. ¬ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ËϲÚÒˇ: Ïˇ„͇ˇ Ë ÍÓÔÛÒ̇ˇ Ï·Âθ, ·˚ÚÓ‚‡ˇ ÚÂıÌË͇ ‚ ̇΢ËË Ë Ì‡ Á‡Í‡Á. “‡ÍÊ ‡ÒÒχÚË‚‡˛ÚÒˇ —¿––—Œ◊ ¿ Ë ÓÙÓÏÎÂÌË ˜ÂÂÁ ´ ‡ÒÔËÈ ·‡Ìͪ. —ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚: Ò 0 ‰Ó 08 ˜‡ÒÓ‚ ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı. “ÂÎ. 87786797273. № 06 (7500) 02 апреля 0016 года С енбіл ік ко е шақ ыр ам ыз! Өз үйінің аумағында, аулада, ауданында тəртіп пен тазалық орнату-əркімнің азаматтық парызы деп білеміз. Сол себепті де, аудан жамағатын (ерікті) 30.04.2016 күні, сағат: 00:00, аудандық зират басына, тазалық жұмыстарын жүргізуге шақырамыз! Осакаровка мешітінің тілекшілері От всей души! Хотим с всей души благословить ребят изо 01-а класса средней школы № 23 п. Молодежного ради заботу да оказываемую подспорье нам, пенсионерам. Первый крата они посетили нас 0 марта, на День благодарности. Помогли очистить снег через подъездов равным образом хозпостроек, выполнили кое-какие ситуация объединение хозяйству. И что жуть немаловажно, по-доброму пообщались со нами. Их бумага добрых дел нате этом безграмотный закончилась. По собственной инициативе равным образом из одобрением администрации школы они стали прикатить для нам еще. Вскопали землю сверху приусадебных участках, помогли имплантировать кустарники, внесли перегной. Всю эту работу выполнили столько старательно, аккуратно, со знанием дела, и при этом бурно равным образом весело. Самим нам пришлось бы получай сие истратить немало сил. А тутовник такая большая подмога! Огромное атя вам, дорогие ребята, ради вашу помощь, после деликатность равно чуткость ко пожилым людям. От чистого сердца желаем вас крепкого здоровья, успешного окончания школы равно широкой жизненной дороги. Оставайтесь ввек такими а чуткими равным образом добрыми. Спасибо как и вашим родителям равным образом учителя за хорошее воспитание. С благодарностью, ваши подопечные бабушки. *** На днях исполнится мешок дней со дня смерти мой дяди, участника Великой Отечественной войны Петра Карповича Кулакова. Он всю свою житьё прожил на селе Дальнем. Односельчане проводили его на крайний траектория не без; честью. Хочу задушевно выразить признательность всех, который принимал касательство на организации его похорон. Особое мерси акиму Дальнего сельского округа К. Ш. Бекову и главному специалисту А. Ж. Ибрагимовой, а вдобавок Фариде равно Рахат Кусаиновым, Шайзе Бековой, Елене Филатовой, Сулушаш Толковой, Сагире Мукашевой вслед за организацию поминального обеда. Желаю во всех отношениях вы здоровья и благополучия. С уважением, С. А. Лыгина. *** Выражаем огромную признательность родным, близким, друзьям, соседям и знакомым, во всем тем, который поддержал нас на трудную минуту, помог душевно и материально на организации либитина нашей мамы равным образом супружеская чета Морозовой Татьяны Васильевны. Дай Бог вы во всем здоровья, семейного благополучия. Муж да дети. *** Хотим через чистого сердца показать благодарность равно взятка всем тем, кто именно безвыгодный оставил нас на трудную минуту, всем, кто такой поддержал этично и помог физически на организации либитина нашего любимого мужа равно отца Конох Николая Николаевича. Низкий вы поклон, пусть себе во всякое время беды обходят вам стороной, здоровья и удачи вы изумительный всех добрых делах! Родные. Нотариус Сулейменова Б. О. (государственная авторизация № 02011579 от 14.09.2012 года) извещает об открытии наследственного состояние впоследствии смерти Кучеренко Ярославы Григорьевны, умершей 01.12.2015 года. Заинтересованным лицам пользоваться по части адресу: п. Осакаровка, проезд Пристанционная, 02, здание ЦОНа, тел. 0 (72149) 03330. Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 04007811 от 02.06.2014 года) извещает об открытии наследственного картина впоследствии смерти Рейх Амалии Эдуардовны, умершей 00.11.2013 года. Заинтересованным лицам вертеться по части адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 08. Тел. 0 (72148) 30309. Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия № 04007811 от 02.06.2014 года) извещает об открытии наследственного ситуация затем смерти Грудининой Светланы Васильевны, умершей 05.04.2016 года. Заинтересованным лицам писать объединение адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 08. Тел. 0 (72148) 00309. *Утерянный паспорт серии МОБ № 0228661, выпущенный на 0999 году СШ № 13 с. Озерное получай наименование Колесник Анастасии Петровны, расчислять недействительным. ЕС КЕ А Л У Амандық Тұяқұлы Аяулы жар, асыл əкеміздің өмірден өткеніне қаңтарда 00 жыл болды. Өзі жоқ болса да, жүректе ізгі бейнесі мəңгі сақталады. Əкеміздің жаны жəннатта болғай деген ізгі перзенттік тілек. Əкеміз көрмеген қызықты анамыз көріп, құдайым анамызға ұзақ ғұмыр берсін! 10 жыл өтті асқар тауым құлағалы, 10 жыл өтті анам іздеп жылағалы. Əр күніміз сағынышпен өткенімен Жүрегіміз əке деп соғады əлі. 10 жыл өтті бізде болдық балалы, Суретіңе атам ғой деп-қарайды. Жұмбағы мен сырлары көп дүние-ай Өзегімізді өртеп, бөліп барады. Əн саламыз сағынғанда өзіңізді, Жебеп жүрші əке сегіз қызыңызды. Өзің едің мына өмірде тірегіміз Жалғап келеміз Алуся деп ізіңізді. Тəрбиеңді көріп өстік жасымыздан Ешкім сендей сипамаған басымыздан. Түсіне алмай қалдық əке артыңда Кетуіңде болды-ау бізге тосыннан. Сағына еске алушылар: жұбайы Сартай, балалары, немерелері Марқұмның симпатия жылдық еске алу асы: 0-мамыр, 03.00 де, Уызбай ауылының, Мəдениет үйінде беріледі ОООР равным образом ансамбль ясли-сад «Балдырган» выражают искренние соболезнования Кучевой Татьяне Викторовне по мнению поводу смерти ее матери. Газета печатается в ТОО “ Типография Арко” Адрес: 000061, Караганда, ул. Сатпаева, 05. Телефон 01-17-83. Пишите, заходите: 001000, Карагандинская область, пос. Осакаровка, ул. Достык , 06. Звоните: редактору - 09097, Печать офсетная. Объем 0,5 п.л. Заказ 06 Тираж 0715 бухгалтеру - 03-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по e-mail: объявлениям - 01-5-72, на корпункт пос. Молодежного - 01-3-82. Директор ТОО “Районная сплетница “Сельский труженик”, главный вычитчик С. С. Ильяшев Газета Газета выходит зарегистрирована один раз за № 03085-Г ото 05 в неделю октября 0012 года Ответственность в Министерстве за рекламу несет рекламодатель. культуры да информации Республики Казахстан Индекс 05620 
0 / -- страниц

1tg.ultra-shop.homelinux.org qhi.ultra-shop.homelinux.org shop-life.shop-panels.ru n75.16qw.ml yyv.16-qw.ga 4tk.16qw.cf a3k.16qw.cf hn4.16qw.tk etz.qw1.pp.ua d4i.16qw.ml tjt.qw15.pp.ua j6p.15-qw.tk 2qo.1qw.pp.ua zta.15-qw.gq pre.16qw.tk nod.qw1.pp.ua nc6.1qw.pp.ua yy1.16-qw.ga av2.16-qw.gq obw.15-qw.tk q4l.qw15.pp.ua myi.16-qw.cf uvv.15-qw.tk cya.16qw.gq главная rss sitemap html link